BUDIMO ODGOVORNI
Pomorski vremeplov

Pomorski vremeplov

1498 Christofor Columbo stigao do otoka u južnom dijelu Karipskog mora i nazvao ga Trinidad. 1981 Jugolinija sklopila ugovor s mješovitom egipatsko-jugoslavenskom kompanijom iz Alexandrije Rachid Shipping Co. ...

1837 U Gruž doplovio parobrod Conte Colowrat (kap. Petar Kunić)- prvi parobrod u dalmatinskim lukama. 1916 Talijanska podmornica Giacinto Pullino nasukala se na Galioli u plovidbi prema Rijeci ...
HMS Utmost

1913 • Parobrod Clara Camus vlasništvo Gerolimich & Co. SA nasukao se kod rta Villano i potonuo 3 milje od rta Priorino. Izgrađen 1910. u Trstu. 1922 • ...
Rossel Current

1758 U Dubrovniku rođen Ivan Antun Kaznačić, hrvatski pomorski kapetan i kartograf. Bio je generalni konzul Dubrovnika u Genovi, predstavnik Dubrovačke Republike u vladi Ligurske Republike, vicekomesar francuske ...

1933 U rezalište Genova doplovio brod Jadera brodara Pio Negri & Sons iz Šibenika. Izgrađen kao Candleshoe 1899. u Middletonu. 1942 Talijanski tanker Alberto Fassio udario o minu ...

1940 • Torpediran je brod Ivo Račić od 3.718 brt iz flote Jugoslavenskog Lloyda iz Splita južno od Islanda. 1945 • japanski brod Hoshi Maru naletio je na ...
Joža Horvat

1944 Britanska motorna torpiljarka MTB 372 izgrađena 1943., potonula nakon što je granatirana pri ophodnji kod rta Lovište 1959 U japansko rezalište Osaka doplovio je brod Cheik Boutros. ...
Makhtum-Kuli

1896 Bark Catterina B. (vlasnica Katarina Babić, rođ. Pajkurić, a nakon smrti 4 sina) prodan Grcima za samo 200 napoleondora, s teretom dužica za Cette napustio Kvarner 20/11 ...

1944 U bombardiranju Pule pogođena tvornica cementa i nepoznat parobrod pod ukrcajem. 1946 Motorni jedrenjak Marija Ana iz Punta na otoku Krku potonuo je u nevremenu udarivši o ...
Miho Pracat

1607 Umro Miho Pracat, hrvatski pomorac, bankar i dobrotvor iz Dubrovnika. 1846 Londonski Times je objavio da je sud odobrio naknadu za pilota od 50 funti za spašavanje ...