#

Oznaka: dala uvjetno državno jamstvo za kreditno zaduženje 3. maju