#

Oznaka: Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF)