#

Oznaka: oslobađanje plaćanja poreza i doprinosa