ISKLJUČENJA STRUJE

31.03.2015

PRVOG MAJA, Rijeka 14 10:00 11:00 31.03.15
U SLUČAJU LOŠEG VREMENA RADOVI SE MOGU ODGODITI.

KONTAKT ELEKTROPRIMORJE – STALNA POGONSKA SLUŽBA RIJEKA, POTROŠAČKI TELEFON 0800300412

ISKLJUČENJA VODE

30.03.2015

DONJI JUGI, Viškovo 08:00 13:00 30.03.15
DUJMIĆI, Kostrena 1-12 09:00 14:00 30.03.15
FURIĆEVO, Viškovo 94 08:00 13:00 30.03.15
GORNJI JUGI, Viškovo 08:00 13:00 30.03.15
IVE ŠODIĆA, Kostrena 09:00 14:00 30.03.15
LJUDEVITA MATEŠIĆA, Rijeka 14,16 09:00 13:00 30.03.15
MILOHNI, Viškovo 08:00 13:00 30.03.15
PLEŠIĆI, Kostrena 09:00 14:00 30.03.15
ROŽMANIĆI, Kostrena 09:00 14:00 30.03.15
SVETA LUCIJA, Kostrena 40-70 09:00 14:00 30.03.15
TUHTANI, Kastav 12-46 08:00 10:00 30.03.15
VIŠKOVO, Viškovo 1a,18,19 08:00 13:00 30.03.15

31.03.2015

BOGOMIRA ĆIKOVIĆA MARČEVA, Rijeka 08:00 10:00 31.03.15
BRAJŠINA, Rijeka 08:00 12:00 31.03.15
ĆIĆARIJSKA, Rijeka 1-27 08:00 10:00 31.03.15
ĆIKOVIĆI, Kastav 1-30,44-73 09:00 12:00 31.03.15
JELIĆEVA, Rijeka 10:00 14:00 31.03.15
JURČIĆI, Kastav 43-58 09:00 12:00 31.03.15
KLANAC, Bakar 09:00 13:00 31.03.15
LOKAJ, Bakar 09:00 13:00 31.03.15
MIRKA FRANELIĆA, Rijeka 08:00 12:00 31.03.15
NA BRDEH, Kastav 09:00 12:00 31.03.15
OMLADINSKA, Bakar 09:00 13:00 31.03.15
VEBEROVA, Bakar 09:00 13:00 31.03.15