#

Oznaka: Jedan pedofil u prosjeku ima bar 50 žrtava. Prijavljući i reagirajući mi štitimo potencijalne žrtve tog pedofila