#

Oznaka: minimalna cijena nastavnog sata u autoškoli za B kategoriju iznosila 115 kuna