#

Oznaka: Obrtnička komora Primorsko-goranske županije.