#

Oznaka: Osiguran je i novac za plaćanje stanarine u prva tri mjeseca zahvaljujući fondu #spasime