#

Oznaka: Prešao je kanal između Francuske i V. Britanije brzinom 190 km/sat