#

Oznaka: smatra poreznik Žgombić. Imovinska kartica za sve