#

Oznaka: Sve temperature odnose se na uvjete u hladu