#

Oznaka: urin i disfunkcijama zdjeličnog dna – magnetna stolica.