#

Oznaka: zbog čega autošklole nisu mogle spustiti cijenu usluge ispod te minimalne