OD 2022. DO 2024.

Donesen Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine

Foto: Riportal

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022. – 2024. godine.

Akcijski plan planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno velikog grada za trogodišnje razdoblje. Akcijski plan uz suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela donosi predstavničko tijelo, a Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo ga je na svojoj 7. sjednici održanoj 24. veljače.

Planirano provođenje 32 mjere u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete

Analizom potrošnje energije objekata javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke, vozila na korištenju i u vlasništvu Grada Rijeke te komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu  Grada Rijeke i javne rasvjete uočeno je da potrošnja zgradarstva ima 53% u ukupnoj potrošnji, promet 35% i javna rasvjeta 12% što je u skladu s trendovima potrošnje energije.

Akcijski plan sadrži mjere za povećanje energetske učinkovitosti za pojedine sektore energetske potrošnje na području grada Rijeke koje su usklađene s Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom i odredbama Pravilnika. Osim što su mjere podijeljene po sektorima podijeljene su i po nosiocima provedbe, odnosno na mjere koje provodi Grad Rijeka i mjere koje provode komunalna i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke.

Ukupan broj mjera je 32, s tim da se 20 mjera odnosi na sektor zgradarstva, 11 na sektor prometa i 1 mjera na sektor javne rasvjete.

Najveće ulaganje odnosi se na obnovu toplinarstva i nabavku novih gradskih autobusa

Najznačajnija investicija koja te odnosi na poboljšanje energetske učinkovitosti druga je faza obnove toplinskog sustava grada Rijeke. Kroz ovaj EU projekt vrijedan 113,8 milijuna kuna obnovit će se 10,4 km toplovodne mreže te rekonstruirati četiri proizvodna pogona toplana uz međusobno spajanje tri sustava na istoku grada u jedinstveni sustav i tri sustava na zapadu grada u jedinstveni sustav.

Također, kroz EU projekt nabavlja se 37 novih vozila javnog prijevoza – niske emisije COvrijednih preko 65 milijuna kuna (bez PDV-a). Cilj projekta je postići smanjenje emisije štetnih plinova uvođenjem u promet novih vozila koja ispunjavaju zahtjevima norme Euro 6 te rashodovati stara vozila s motorima na dizel gorivo norme Euro 0. U Akcijski plan uključena je još jedna mjera Autotroleja – nabava i postavljanje 40-tak info displeja u gradu Rijeci i na području jedinica lokalne samouprave u sustavu urbane aglomeracije za prikaz vremena dolaska pojedinog autobusa na predmetno stajalište u sklopu EU projekta „Jačanje sustava javnog prijevoza“.

Gradska komunalna i trgovačka društva planiraju i nabavku ostalih vrsta vozila, kako bi postojeća a zamijenila kupovinom novih, učinkovitijih vozila. KD Čistoća ima u planu nabavku četiri vozila na električni pogon te četiri vozila na stlačeni prirodni plin te nastavak edukacije vozača s elementima eko vožnje. Također, KD Čistoća planira ugradnju senzora zapunjenosti spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Time se, uz već ugrađen GPS sustav, omogućuje optimiranje ruta distribucije vozila na način da se na temelju prikupljenih podataka o popunjenosti spremnika programski određuje pražnjenje spremnika na dnevnoj bazi. Time se postiže racionalizacija i smanjenje troškova poslovanja naročito kroz uštede u satima rada i energentima te emisija onečišćujućih tvari iz prometa.

KD Vodovod i kanalizacija planira nabavku tri vozila na električni pogon KD Vodovod i kanalizacija te izgradnju dvije punionice za električna vozila, dok Rijeka plus planira nabavku pet električnih mopeda.

Grad Rijeka snažno se zalaže za ekološki održiv razvoj pa tako sve svoje projekte, posebice novogradnje, planira uzimajući u obzir i energetsku učinkovitost. Tako rekonstrukcija energane bivše Tvornice papira, koja će kroz EU projekt postati Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, obuhvaća toplinsku izolaciju vanjskog zida i krova, zamjenu vanjske stolarije, uređenje unutrašnjosti objekta, pripremu za ugradnju solarnih panela za pripremu potrošne tople vode i visokoučinkovit sustav grijanja putem dizalica topline.

Nastavak energetske obnove vrtića i škola

Nastavljaju se ulaganja u energetske obnove škola i dječjih vrtića. Nakon uspješno završenog ciklusa u kojem je energetski obnovljen velik broj objekata vrtića i škola, za 2022. godinu se planira izrada projektne dokumentacije kako bi se Grad pripremio za apliciranje na nove natječaje za energetsku obnovu škola i vrtića, a u 2023. i 2024. se planiraju radovi na navedenim objektima. Tako se u 2022. godini planira izrada projekte dokumentacije vrtića Radost i Vežica te osnovnih škola San Nicolo i Turnić.

Planiran je početak ulaganja u energetsku učinkovitost sportskih objekata – energetska obnova Boćarskog doma Podvežica, zamjena sustava grijanja i energetska obnova rasvjete sportske dvorane Sportsko-rekreacijskog centra „3. maj“, zamjena sustava grijanja u Sportsko-rekreacijskom centru „Belveder“ te energetska obnova rasvjete nogometnog igrališta Krimeja i dvorane „Dinko Lukarić“.

Planirana je izgradnja kotlovnice na biomasu (sječka) za energetske potrebe KD Čistoće. Održavanje zelenih površina u gradu Rijeci u nadležnosti je KD Čistoće d.o.o. u čijem procesu kontinuirano nastaje biomasa. Cilj navedenog projekta uključuje iskorištenje dobivene biomase u energetske svrhe za vlastite potrebe. Rijeka plus planira obnovu sustava hlađenja u objektima tržnice, dok se integrirane sunčane elektrane planira izgraditi na komunalnoj garaži KD Čistoće i garaži Bazena Kantrida.

Osim što planira graditi solarne elektrane na javnim objektima, Grad Rijeka planira uvesti mjeru sufinanciranja projektne dokumentacije za fotonaponske elektrane za građane. Energetska transformacija gradova jedan je od ključnih koraka prema ostvarenju ciljeva europskog Zelenog plana i Pariškog klimatskog sporazuma. Sufinanciranjem projektne dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana građanima Grad Rijeka direktno će se uključiti u plan povećanja proizvodnje i korištenja obnovljivih izvora energije.

Nastavak energetskih pregleda i certificiranja zgrada javne namjene

Grad Rijeka nastavlja s energetskim pregledima i certificiranjem zgrada javne namjene. Naime, Zakonom o gradnji javni sektor dužan je za objekte javne namjene veće od 250 m2, poslovne prostore, stanove koje daje u zakup, najam ili prodaju izraditi energetski certifikat. Energetskim pregledom analizira se postojeće energetsko stanje zgrade te potencijalne mjere za poboljšanje energetskih svojstava. Svrha energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade.

Planirana je rekonstrukcija javne rasvjete, a ugrađivale bi se visoko efikasne LED svjetiljke koje zadovoljavaju svjetlotehničke proračune sukladno HRN EN 13201, doprinose zaštiti okoliša te povećavaju energetsku učinkovitost sustava.

Investicije u energetsku učinkovitost vrijedne 253 milijuna kuna

Ukupni iznos investicija u energetsku učinkovitost za razdoblje 2022. – 2024. godine koje planiraju uložiti Grad Rijeka i komunalna i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke je 253.370.175 kn, od čega Grad Rijeka ulaže 49.580.343 kn, a društva 203.789.832 kn (velika ulaganja KD Autotrolej d.o.o. u nova vozila javnog prijevoza i obnova toplinarstva od strane TD Energo d.o.o.).

Planirani iznos vlastitog ulaganja varira u odnosu na pretpostavljene iznose sufinanciranja od strane EU fondova, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Fonda za sufinanciranje EU projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (u nekim mjerama iznosi vlastitog sufinanciranja su poznati npr. Obnova toplinskog sustava grada Rijeke – II. Faza , Nabava novih vozila javnog prijevoza – niske emisije CO2). Provedbom navedenih mjera uštedit će se 15.462 MWh energije, odnosno smanjiti emisije CO2 za 3.787 t.

Nacrt prijedloga Akcijskog plana prošao je savjetovanje s javnošću, na koji je pristiglo deset primjedba/prijedloga javnosti.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari