TEMA I POSLOVANJE TVRTKE RIJEKA 2020

Čak šest kandidata za gradonačelnika Rijeke na današnjoj sjednici Gradskog vijeća

Foto: Mateo Levak/Riportal

Gradsko vijeće Grada Rijeke u petak, 26. veljače elektronskim putem glasovat će o točkama na dnevnom redu 32. sjednice, a danas je u Centru Zamet provedena rasprava koja se prvenstveno ticala rada gradonačelnika u 2020. godini te energani na gorivo iz otpada

Predstavljajući izvješće o svom radu u drugom polugodištu 2020. godine, obilježenom prije svega pandemijom koronavirusa koja je utjecala na sve segmente života i rada u Rijeci, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel zadržao se na tri po njemu najvažnije teme.

Gradonačelnik Vojko Obersnel

U prvom redu osvrnuo se na pomoći poduzetnicima, kako onima kojima je odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite u prosincu obustavljen rad, tako i onima koji su zbog utjecaja epidemije zabilježili pad prometa.

Nastavljajući s mjerama pomoći, započetim još prilikom prvog vala epidemije, Grad Rijeka je oslobodio od plaćanja zakupnine gradskih poslovnih prostora i naknade za postavu privremenih objekata na javne površine poduzetnike kojima je zabranjen rad, dok je zakupnicima s padom prometa većim od 30% omogućeno podnošenje zahtjeva za umanjenje zakupnine. Korisnicima ugostiteljskih terasa omogućeno je oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje u studenom i prosincu.

Novčanom donacijom Grada Rijeke u visini od 200 tisuća kuna KBC-u Rijeka pokrenuta je i nabava monitora za praćenje vitalnih funkcija bolesnika, uključivo i bolesnike težih oblika bolesti COVID-19. Osim za poduzetnike, usvojene su i mjere za roditelje i djecu koje se odnose na umanjenje cijene smještaja u vrtiću i produženoga boravka u slučajevima samoizolacije zbog epidemije.

Andrej Poropat, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke i Vojko Obersnel, gradonačelnik

S obzirom na pogoršanje situacije vezane uz epidemiju i projekt EPK se programski i organizacijski promptno prilagođavao novonastalim uvjetima.

Gradonačelnik Obersnel je izrazio zadovoljstvo što je u drugom polugodištu 2020. godine Grad Rijeka je u suradnji s Rijeka 2020, gradskim ustanovama u kulturi te ostalim partnerima uspio organizirati značajne kulturne programe. Tijekom Ljeta u prijestolnici održano je 390 programa koje je ukupno pratilo više od 53.000 posjetitelja, a u studenom je otvoren Muzej grada Rijeke u obnovljenoj Palači Šećerane. Posjetitelja programa bi bilo zasigurno i više, da nije bilo epidemijskih mjera i značajnog pada broja turista.

Nastavak uspješne implementacije EU projekata i povlačenja EU sredstava

Grad Rijeka je i u drugih šest mjeseci protekle godine nastavio s uspješnom implementacijom EU projekta i daljnjim povlačenjem EU sredstava, posebice u dijelu poslovno-poduzetničke infrastrukture.

Tako je dovršen projekt Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u tehnološko-edukacijski poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“, nastavilo se s realizacijom projekta Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, a Gradu Rijeci dodijeljeno je 31,4 milijuna kuna bespovratnih sredstva za projekt “Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju – Energana“.

Grad Rijeka još jednom je dio priznanje za transparentnost gradskog proračuna u istraživanju Instituta za javne financije, veliko istraživanje Savjetničke kuće Apsolon, pokazalo je da je Rijeka prvi grad u Hrvatskoj po spremnosti za digitalnu transformaciju, a Povjerenik za informiranje istaknuo je Rijeku kao primjer u proaktivnoj objavi informacija. Također, nastavljen je rad na izradi Strategije grada Rijeke za razdoblje od 2021. do 2027. godine, koja je donedavno bila otvorena i za javnu raspravu.

Vijećnik Hrvoje Burić (NL Bura) istaknuo je kako, unatoč slaganju s dijelom projekata, ne može glasovati za izvješće, jer u njemu nije naveden zastoj u realizaciji projekta uređenja vodoopskrbe, odvodnje i novog pročišćivača otpadnih voda za koji su dobivena značajna sredstva EU fondova te izrazio bojazan da će EU sredstava biti izgubljena.

Hrvoje Burić (Bura)

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je i sam nezadovoljan situacijom, koju izaziva složen postupak javne nabave, koji omogućuje žalbe ne samo nakon otvaranja ponuda i izbora izvođača radove, već i predpostupku i tijekom same javne nabave, što značajno produžuje vrijeme javne nabave.

Rasprava o načinu odvoza glomaznog otpada

Nezavisna vijećnica Ivona Milinović istaknula je kako ne može glasovati za izvješće, budući da ne sadržava koje je sve postupke Grad Rijeka, po njoj nedovoljne, napravio kako se tvrtka Ekoplus ne bi značajno povećala cijene zbrinjavanja otpada na Centru za gospodarenje otpadom Marišćina.

Ivona Milinović

Posebice je istaknula kako je uloga Grada Rijeke tim veća što je jedan od suosnivača Ekoplusa, koji se, zajedno s KD Čistoćom našao u situaciji da – umjesto vlastitoj tvrtki – zbrinjavanje glomaznog otpada povjerava privatnoj tvrtki putem javnog natječaja.

Gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako je više puta pojašnjavao napore Grada Rijeke i KD Čistoće, koji su tijekom glasovanja o povećanju cijena preglasani od strane ostalih suvlasnika Ekoplusa, predstavnika Primorsko-goranske županije i Općine Viškovo. U tom trenutku je, ne znajući kako će se situacija dalje odvijati, KD Čistoća odlučilo raspisati javni natječaj za odvoz glomaznog otpada. S tvrtkom Eko-flor plus ugovoren je odvoz manje količine glomaznog otpada, a kad Ekoplus smanji cijenu odvoza glomaznog otpada i ako bude konkurentna, KD Čistoća će nastaviti i suradnju s Ekoplusom.

Vijećnica Sandra Krpan je kazala kako će klub vijećnika SPD-Laburisti-SDSS podržati izvješće, u prvom redu zato što je gradonačelnik sa svojim timom i uz podršku gradskih vijećnika pravodobno donio mjere pomoći poduzetnicima i građanima pogođenim situacijom nastalom pandemijom koronavurusa. Unatoč pandemiji, ostvaren je zapažen EPK program, prepoznati su napori Grada Rijeke da ulaganjem u digitalizaciju olakša život građanima, a Rijeka je pokazala i veliko srce financijski i logistički pomogne mjesta u Sisačko-moslavačkoj županiji pogođena velikim potresom.

Poslovanje tvrtke Rijeka 2020 u 2019. godini

U Centru Zamet se održala samo rasprava uživo i putem aplikacije za održavanje sjednica na daljinu, a vijećnici će o točkama dnevnog reda glasovati elektronskim putem, sutra do podneva. Između ostaloga, glasat će i o točkama o kojima se nije raspravljalo – raspodjeli decentraliziranih sredstava za vatrogastvo i osnovno školstvo, davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2021. godinu i prijedlogu izmjena Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva.

Vijećnici će svoj glas dati i o izmjenama Statuta Grada Rijeke i Poslovnika o radu Gradskog vijeća, koje su uvjetovanje izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te drugim točkama.

Nikola Ivaniš (PGS)

Jedna od njih je i izvješće o poslovanju TD Rijeka 2020. za 2019. godinu, koji je predstavila direktorica Irena Kregar-Šegota. Tvrtka osnovna s ciljem provođenja projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020, u 2019. godini uprihodovala je 29.361.556 kn, dok su ukupni rashodi iznosili 29.232.402 kn. Programske aktivnosti provedene tijekom 2019. godine odnosile su se na provedbu višegodišnjih projekata u trajanju te na finalizaciju programa za 2020. godinu, ali i na pripremu te provedbu niza javnih aktivnosti, oblikovanih kao pilot-programi EPK. Poseban naglasak u zadnjem kvartalu 2019. godine stavljen je na pripremu programa otvaranja godine Europske prijestolnice kulture.

Vijećnik Zvonimir Peranić je u ime Odbora za kulturu istaknuo kako na sjednici Odbora od direktorice Kregar-Šegota nisu, zbog njihove kompleksnosti, mogli odmah dobiti odgovore na pitanja koja su se ticala ugovora oko svečanosti otvaranja EPK godine te su dali EPK rok od 8 dana da im odgovori na pitanja.

Gradski vijećnici moraju donijeti i odluke koje se tiču godišnjeg i trogodišnjeg plana davanja koncesija, kao i dodjeljivanju koncesija za pružanje usluga u sklopu nedavno otvorenog Muzeja grada Rijeke u Palači Šećerane. Tako se predlaže se prihvaćanje odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti prodaje knjiga i suvenira V.B.Z.-u te poništenje postupka davanja koncesije za obavljanje usluga u turizmu (turistička, marketinška agencija) te koncesije za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, uz obvezu raspisivanja novog postupka u roku od 90 dana.

Andrej Poropat, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke

Akcija mladih predložila zaključak o zabrani izgradnje spalionice otpada ili energane na gorivo iz otpada na području Grada Rijeke

U ime Akcije mladih vijećnik Vedran Vivoda predložio je Gradskom vijeću da donese zaključak o zabrani izgradnje spalionice otpada ili energane na gorivo iz otpada na području Grada Rijeke.

Vedran Vivoda (Akcija mladih)

„Nakon što je župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina najavio u medijima da se razmatra izgradnja termoelektrane u naselju Draga u Rijeci (kompleks nekadašnje vojarne) koja bi kao gorivo rabila otpad iz Županijskoga centra za gospodarenje otpadom Marišine (RDF) te kako je osnovana radna grupa s Energom i ostalim tvrtkama da ispitaju lokaciju, pripreme projekt te da ga kandidiraju za sredstva Europske unije kada za to dođe vrijeme, mještani Drage i ostalih okolnih naselja pokazali su peticijom i javnim djelovanjem što misle o izgradnji takvog postrojenja u njihovom naselju, a i pokazalo se da i građani drugih dijelova grada isto razmišljaju te da ne žele imati takvo postrojenja u svojem kvartu. Ono što želimo postići ovim zaključkom je da odvajanje i primarna selekcija otpada nemaju alternativu, a pogotovo nemaju alternativu u spaljivanju otpada“, obrazložio je vijećnik Vivoda.

Prijedlogom zaključka nalaže se Gradu Rijeci zaustavljanje svih projekata na području Grada Rijeke koji bi uključivali izgradnju spalionice otpada ili energane na gorivo iz otpada, uvođenje sustava prikupljanja biootpada te izgradnju dodatnih sortirnica i kompostane.

Vijećnica Petra Mandić (MOST) istaknula je direktivu EU iz 2018. godine koja naglašava da je spaljivanje otpada nisko u hijerarhiji gospodarenja otpadom i da sve što je spaljeno neće ući u kvote odvojeno prikupljenog otpada. Smatrajući da se radi ugrozom za zdravlje, MOST Rijeka se protivi izgradnji spalionice otpada bilo gdje u Rijeci i smatra da je primarna selekcija bez premca i najbitnija.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako je CZGO Marišćina napravljena temeljem Strategije gospodarenja otpadom RH, u kojoj stoji obveza države da se pobrine za RDF kao konačni produkt rada centara za gospodarenje otpadom. Nakon toga Vlada mijenja strategiju, ne nudeći rješenje za budućnost centara za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, koji su već napravljeni po njezinoj strategiji.

„Primarna selekcija otpada i RDF kao produkt rada Marišćine nemaju apsolutno nikakve veze, jer se u sastavu RDF-a se ne nalazi biootpad. Biotopad se u postupku mehaničko-biološke obrade izdvaja u sortirnici koja postoji u Marišćini i stavlja se u tzv. bioreakcijska polja gdje se kroz kemijske procese dobiva metan, koji se dalje koristi ili spaljuje. Dakle, isto ono što se dešava i u kompostani. RDF je preostali dio koji ima određenu energetsku vrijednost i koji se može spaliti.

Marko Filipović (SDP)

Gradonačelnik je naglasio kako Grad Rijeka ne odustaje od primarne selekcije otpada, podsjetivši kako je nedavno potpisao ugovor za izgradnju nove sortirnice vrijedan 30 milijuna kuna za što su osigurana sredstva iz EU fondova. Nadalje, od 1. travnja KD Čistoća počinje s podjelom individualnih spremnika, gdje će svaki korisnik moći odabrati kakvu količinu smeća proizvodi i kakav mu spremnik za odvajanje otpada treba i prema tome će se formirati cijena odvoza. Selektirani otpad može se odlagati u posebne spremnike te se za njega ne plaća odvoz.

„Mi smo formirali tijelo koje je trebalo izvidjeti mogućnost izgradnje termoenergetskog bloka, koji bi, između ostaloga, koristio i RDF. Gradimo novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, čiji je produkt određena količina mulja, kojeg će također trebati zbrinuti, odnosno spaliti. Sve bi to trebala raditi ta neka nova energana, koja bi bila građena po standardima kao ona u Milanu ili Kopenhagenu,“ kazao je gradonačelnik, dodavši kako ga nitko ne može uvjeriti da nešto što je dobro u Zapadnoj Europi ne može biti dobro u Hrvatskoj ili Rijeci.

Pojasnio je kako direktiva EU sprječava spaljivanje neselektiranog otpada te ukazao da se ovdje ne radi o neselektiranom otpadu, već gorivu.

„Cilj je povećati primarnu selekciju, a ono što se ne može izdvojiti primarnom selekcijom to postaje RDF i spaljuje se. Time se oslobađa energija koju su može koristiti u sustavu centralnog grijanja, tako da s jedne strane riješimo problem spaljivanja RDF-a, a s druge strane dobijemo puno jeftiniju toplinsku energiju za sustav centralnog grijanja“, kazao je gradonačelnik.

Josip Ostrogović (HDZ)

Klub Liste za Rijeku predložio zaključak o sustavnoj pomoći Grada Rijeke lokalnih samouprava s potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije

U ime Kluba Liste za Rijeku vijećnica Morana Jokić predložila je donošenje zaključka o sustavnoj pomoći Grada Rijeke jedinicama lokalne samouprave potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke.

„Svjedoci smo razornih potresa koji su krajem prošle i ove godine pogodile, i još pogađaju Sisačko-moslavačku i okolne županije. Svjedoci smo i velike ljudske akcije cijele Hrvatske, pa i šire, neposredne i nesebične pomoći koju pružaju tisuće volontera i donatora na samom terenu i širom Hrvatske i svijeta. Unatoč tome, svjesni smo da prava i potpuna obnova života u potresom pogođenom kraju mora biti dugoročna i mora konačno omogućiti adekvatno radno mjesto i život dostojan čovjeka u svim njegovim dijelovima,“ kazala je vijećnica Jokić.

Gradonačelnik je rekao kako se slaže sa zaključkom da odjeli gradske uprave naprave plan pomoći odgovarajućem resoru neke jedinice lokalne samouprave, no istaknuo je kako je predloženih mjesec dana za izradu plana ipak prekratko, posebice što su u Sisačko-moslavačkoj županiji stanovnici još usmjereni na osnovna životna pitanja, a za izradu plana potrebno je kontaktirati općinske ili gradske uprave i s njima dogovoriti kakva im je pomoć potrebna.

Foto: Mateo Levak/Riportal

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views