Rijeka ima najveći proračun u povijesti!

Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Gradskom vijeću Grada Rijeke upućen je prijedlog gradskog proračuna za 2019. godinu u visini od 1,14 milijarde kuna, najveći ikad predložen proračun do sada

Od ukupno planiranih sredstava, najveći dio, odnosno 1,11 milijardi kuna ili 90% odnosi se na proračun Grada Rijeke, što predstavlja povećanje za 53,1 milijuna kuna, odnosno za 5,1% više u odnosu na iznos proračuna za 2018. godinu, dok se ostatak od 119,3 milijuna kuna ili 10% ukupnog proračuna odnosi na prihode proračunskih korisnika, odnosno gradskih ustanova u odgoju, kulturi i zdravstvu, Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, APOS-a Grada Rijeke te 34 mjesna odbora i 9 vijeća nacionalnih manjina.

 

Projekcija za 2020. godinu iznosi 1,018 milijardi kuna, a projekcija za 2021. godinu je manja i iznosi 921 milijun kuna.

Obersnel: Proračun obilježavaju velike investicije

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao kako proračun obilježavaju velike investicije, u najvećem dijelu vezane uz projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Na povećanje proračuna u najvećoj mjeri utječu planirane pomoći iz EU, kao i planirano zaduženje za iste projekte, s obzirom na to da je uz EU sredstva potrebno osigurati i proračunsko financiranje. Riječ je o revitalizaciji kompleksa Benčić, odnosno uređenju Dječje kuće, Gradske knjižnice Rijeka te okoliša i komunalne infrastrukture, a uz EPK projekt vezani su i preuređenje Palače Šećerane za potrebe Muzeja grada Rijeke te broda Galeb. Značajne investicije u narednoj godini planirane su u energetsku obnovu objekata osnovnih škola, vrtića i Muzeja grada Rijeke.

U sastavljanju Proračuna i ove godine participirali su građani i to kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva i Proračunska online igra Proračun(ajme).

„Predloženi proračun Grada Zagreba u iznosu od 10 milijardi kuna na najbolji način govori o centraliziranosti i metropoliziranosti Hrvatske – Zagreb sigurno nije 10 puta veći od Rijeke da mora imati 10 puta veći proračun. To je stalna boljka Hrvatske, za koju se nadam da će nove generacije nekako uspjeti promijeniti,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Prihodi proračuna 2019.-2021.

Na planirano povećanje prihoda utjecali veći prihodi od EU fondova

Što se tiče prihodovne strane proračuna, najznačajniji su prihodi poslovanja, koji su u 2019. godini planirani u iznosu 952 milijuna kuna, što je povećanje za 8,8% u odnosu na 2018. godinu, a na povećanje utječu veći planirani prihodi pomoći od EU sredstava.

Naime, prihodi od pomoći, u koji se pored EU sredstava, ubrajaju i primjerice pomoći od države i županije, planirani su u čak 241,8 milijuna kuna, a iako su većinom vezani uz projekt EPK, sredstva su osigurana i za niz drugih važnih EU projekata, od Proizvodnog parka Torpedo do projekata Art kina i MMSU-a namijenjenih osobama starije životne dobi.

Najznačajniji prihodi poslovanja i dalje su porezni prihodi, koji su u 2019. godini planirani u iznosu od 359 milijuna kuna.

Kako je pojasnio gradonačelnik Obersnel, porezni prihodi su planirani oprezno, u 2019. godini na razini 2018., te s blagim rastom u 2020. i 2021. godini. Iako se procjenjuje da će porezni prihodi rasti kao posljedica povoljnih gospodarskih kretanja, očekuje se da će porezna reforma koja će stupiti na stanju 1. siječnja 2019. godine utjecati na manje ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao i poreza na nekretnine te da više neće biti uplata iz državnog proračuna kroz kompenzacijske mjere, koje su stupile na snagu nakon posljednje provedene porezne reforme.

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2019. godini u iznosu od 136,1 milijuna kuna, u 2020. godini u iznosu 97,5 milijuna kuna, a u 2021. godini u iznosu od 25,6 milijuna kuna.

U trogodišnjem razdoblju planiraju se primici od zaduživanja u ukupnom iznosu od 167,8 milijuna kuna za strateške kapitalne projekte koji se ujedno sufinanciraju i iz Europskih fondova, pri čemu se sukladno planiranoj dinamici realizacije kapitalnih projekta, s time da se u 2019. godini planira povlačenje kredita od 112,8 milijuna kuna, u 2020. 46,9 milijuna kuna, a u 2021. 8,2 milijuna kuna.

Proračunom predviđena i sredstva za pokriće manjka iz prethodnih godina

Dok ukupni prihodi proračuna, uključujući i proračunske korisnike, iznose 1,14 milijardi kuna, za rashode je planirano utrošiti 1,11 milijardi kuna, budući da je u 2019. godini, kao i u naredne dvije godine, po 30 milijuna kuna godišnje planirano za pokriće manjka i prethodnih godina, a sukladno u rujnu usvojenom Planu mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke.

Na povećanje rashoda u idućim godinama utječu veliki gradski projekti koji se velikim dijelom pripremaju, a vezani su za projekt Europske prijestolnice.

Ostali rashodi planirani su u sličnim iznosima kao i u 2018. godini.

Tako kroz cijelo razdoblje 2019.-2021. godine, rashodi za zaposlene ostaju na istoj razini, osim u dijelu povećanja plaća za djelatnike Dječjeg vrtića Rijeka zbog usklađenja plaća s utvrđenim pravima iz zaključenog Kolektivnog ugovora te potrebe za većim zapošljavanjem zbog izgradnje novih vrtića.

Također, zbog potrebe zapošljavanja u ustanovama u kulturi vezano uz provođenje programa EPK sredstva za zaposlene od 2019. do 2020. godine povećana su za oko 29 milijuna kuna.

Naknade građanima, koje se najvećim dijelom odnose na Socijalni program, ali i sredstva za stipendije ili potpore za novorođenčad, planirane su u iznosu od 32,2 milijuna kuna ili 0,6 % manje nego u proračunu za 2018. godinu.

Prijedlog proračuna je upućen Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje, kao i prijedlozi niza pratećih dokumenata.

Predložen i Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini predložen je u iznosu od gotovo 3,5 milijuna kuna, kojima će se sufinancirati 151 program.

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara, predložen je u visini od 10 milijuna kuna, od čega se 5 milijuna odnosi na projekte vezane uz projekt EPK, 2 milijuna kuna osigurano je za sufinanciranje sanacije pročelja i krovova u zaštićenoj urbanističkoj cjelini Rijeke, dok je milijun kuna rezervirano za projekt obnove pročelja zgrade Luke Rijeka.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu predložen je u iznosu od 58,7 milijuna kuna, dok je za održanje komunalne infrastrukture planirano 84,1 milijuna kuna.

Što se malih komunalnih akcija tiče, i ove godine se pozivu na predlaganje odazvao velik broj građana. Predloženo je ukupno 936 projekata, dok je u Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2019. godini uvršteno 373 zahvata za koje se osigurava ukupno 11,7 milijuna kuna.

Za rad vijeća nacionalnih manjina u 2019. godini izdvaja se 1,1 milijuna kuna

Za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću izdvojit će se 1,05 milijuna kuna.

Vijećima nacionalnih manjina namijenjeno je 1,1 milijuna kuna, u što je osim redovne godišnje potpore za rad vijeća i predstavnice češke nacionalne manjine, ubrojeno i 250 tisuća kuna za izbore vijeća nacionalnih manjina, koji će se održati iduće godine.

Gradskom vijeću upućeni su i prijedlozi izmjena niza odluka vezanih uz komunalnih djelatnosti proizašlih iz novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Primjerice, predlaže se da se komunalnim djelatnostima proglase i provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe te čišćenje mora.

Do 5. prosinca otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke, koji se bavi uvjetima, mjerilima te postupcima za financiranje programa i projekata.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views