Grad Rijeka u 2018. godini poslovao uspješno, ostvaren višak u iznosu od 24.815.347 kuna

Foto: Riječanin

Grad Rijeka u 2018. godini je poslovao uspješno ostvarivši tekući višak prihoda u iznosu od 24.815.347 kuna, od čega se 20.977.874 kuna odnosi na višak prihoda proračunskih sredstava, a 3.837.474 kuna na višak prihoda proračunskih korisnika

Kako je na gradonačelnikovom kolegiju pojasnio pročelnik Ante Mađerić, ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 853.376.224 kuna ili 96,9% godišnjeg plana, dok su ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 828.560.877 kuna ili 93,3%.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom 46,3%, slijede prihodi od upravnih pristojbi i po posebnim propisima s udjelom 21,6%, prihodi od pomoći s udjelom 15,3%, prihodi od imovine s udjelom 12,9% dok se preostali dio od 3,9% odnosi na prihode od donacija, prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, prihode od kazni i ostale prihode.

U odnosu na 2017. godinu, prihodi od poreza veći su za 15,8% ili za 50,6 mil. kuna. Na rast prihoda od poreza utjecale su poboljšane ekonomske okolnosti, veća zaposlenost i veća aktivnost na tržištu nekretnina. Porezni prihodi bi bili još znatno veći da nije bilo negativnih učinaka porezne reforme u 2017. godini koja je lokalnim jedinicama donijela velike gubitke poreznih prihoda, prenosi službena web stranica Grada Rijeke.

Stanje ukupnih dospjelih nepodmirenih obveza Grada na dan 31.12.2018. godine iznosi 128.064.145 kuna.

U odnosu na 2017. godinu dospjele obveze su znatno smanjenje, i to za 64.791.977 kuna ili 33,6%,  budući da je Grad Rijeka s Republikom Hrvatskom potpisao sporazum o namirenju dugovanja ustupanjem nekretnina procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 49.171.131,48 kuna.

„Ustupili smo nekretnine koje su i do sada koristile države institucije uz minimalnu najamninu. U medijima se Rijeka spominje kao prezaduženi grad, pri čemu ne razlikuju odnos ukupnog dugovanja Grada u odnosu na ukupnu vrijednost imovine Grada. Sagledavajući rezultate možemo reći da riječ o uspješnoj godini. Višak prihoda bit će raspoređen kroz rebalans za one namjene za koje su ti prihodi ostvareni, uglavnom za projekte koji se financiraju iz europskih fondova i projekte energetske učinkovitosti. Bez obzira na dobar rezultat, još uvijek znatno zaostajemo za poreznim prihodima koje smo imali prije krize 2008.g. i prije čitavog niza poreznih reformi koje su uvelike smanjile prihode lokalne samouprave“, kazao je gradonačelnik Obersnel te dodao kako je s područja grada Rijeke 72 milijuna kuna uplaćeno za fiskalno izravnanje kojim središnja država ublažava nejednakosti proizišle iz neujednačenoga gospodarskog razvoja pojedinih područja, dok istovremeno Grad Rijeka zbog svoje razvijenosti nije dobio niti kunu.

„Nemam ništa protiv solidarnosti ali držim da bi bilo bolje da to izravnanje država provodi iz prihoda PDV-a, kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Izvršenje Proračuna Grada Rijeke u 2018. godini obilježio je investicijski ciklus kojim dominiraju dva područja: ulaganja u kulturnu infrastrukturu i ulaganja u energetske obnove osnovnih škola i dječjih vrtića te prisutnost velikog broja projekata koji se sufinanciraju iz EU fondova.

U 2018. godini su izvršena ulaganja u 11 projekata energetskih obnova dječjih vrtića i osnovnih škola u ukupnom iznosu 42,7 mil. kuna, zatim ulaganja u projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine u iznosu 12,2 mil. kuna, uređenje prostora Ri Hub-a za projekt Rijeka – Europska prijestolnica kulture u iznosu 3,4 mil. kuna i drugo.

Cigleni objekt– Dječja kuća

Navedena ulaganja se nastavljaju i u 2019. godini, a uz njih će se intenzivirati ulaganja u projekt revitalizacije kompleksa Benčić, od uređenja Dječje kuće, nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka te pripadajućih javnih površina, kao i dovršetak uređenja Upravne zgrade Šećerane kao novog sjedišta Muzeja grada Rijeke, uz obnovu broda Galeb, u sklopu projekta Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, a nastavljaju se i ulaganja u energetsku obnovu dječjih vrtića, osnovnih škola i muzeja.

Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Pročelnica Irena Miličević iznijela je podatke  o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, naglasivši kako je riječ o ulaganju u javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu, otplatu kreditnih obveza za nabavljene autobuse, gradnji građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, održavanju i monitoringu saniranog odlagališta Viševac i sl., za što je izdvojeno 9.116.144,40 kuna što je 74,3 % od planiranih sredstava.

Dio sredstava nije realiziran budući da u 2018. godini Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije raspisao natječaj za Sortirnicu. Grad Rijeka je ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju sortirnice na lokaciji Mihačeva Draga, a proveden je i postupak javne nabave i ugovorena izrada izvedbenog projekta sa pripadajućim troškovnikom.

Komunalna infrastruktura

Što se Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini tiče od planiranih 81.343.000,00 kn utrošeno je 80.194.226,97 kn ili 98,6% i to za održavanje čistoće javnih površina, sanaciju divljih deponija, održavanje plaža, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja te javnu rasvjetu. Za komunalne prioritete po mjesnim odborima utrošeno je ukupno 13.862.227,63 kn što je 99,9% u odnosu na plan. Od ukupnog iznosa utrošenih sredstava 7.996.466,15 kn odnosi se na prijelazne radove iz prethodne godine koji su veći nego što se je planom procijenilo i 5.865.761,48 kn na troškove realizacije prioriteta koji su utvrđeni Planom raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2018. godini.

Obilježavanje Europskog zelenog tjedna 2019. – Riječki zeleni tjedan

Pročelnik Srđan Škunca predstavio je Program obilježavanja Europskog zelenog tjedna 2019. koji će se u Rijeci održavati od 13. do 17. svibnja, pod nazivom Riječki zeleni tjedan.

Ovogodišnja tema  je„Primjena okolišnih politika i zakona“, a moto je „Preuzmi inicijativu!“.

U sklopu Riječkog zelenog tjedna održat će se i Energetski dani Grada Rijeke kao jedna od aktivnosti Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Rijeke (SEAP-a). Energetski dani obilježit će se Izložbom “Rijeka misli zeleno” koja će obuhvatiti energetsku obnovu objekata javne namjene sufinancirane bespovratnim sredstvima EU koja će biti postavljena na postamentima na Korzu u periodu od 17. do 23.5.2019. godine.

Na kolegiju je prihvaćena Informacija o provedbi savjetovanja s javnošću o Nacrtu prijedloga programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine.  Riječ je o mjerama poboljšanja vezanih uz promet, zgradarstvo, uštede energije koje se provode ili će se provoditi.

Pročelnik Škunca je pojasnio kako će na nacrt Prijedloga Programa javnost moći uputiti primjedbe, komentare i mišljenja putem Knjige primjedbi koja će biti dostupna u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, zajedno s Nacrtom Prijedloga Programa, odnosno u pisanom obliku na adresu nadležnog Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Paralelno s provođenjem Javne rasprave, provest će se i e-Savjetovanje na mrežnim stranicama Grada Rijeke, gdje će građani također moći izraziti mišljenje vezano uz predloženi Program, nakon čega će se izraditi Konačni Prijedlog Programa.

E-Savjetovanje na mrežnim stranicama Grada Rijeke provest će se i za Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu. Riječ je o programu putem kojeg nastoji zadovoljiti potrebe u predškolskoj djelatnosti na području grada Rijeke, a koji Grad Rijeka donosi za svaku pedagošku godinu.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari