GRADSKO VIJEĆE: Osnovana nova ustanova u kulturi, usvojene izmjene Odluke o porezima te četverogodišnji Program za mlade

Nije se raspravljalo o izmjenama Odluke o grobljima te izvješću o radu HNK Ivana pl. Zajca za proteklu godinu

Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke osnovana je nova ustanovu u kulturi, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, prihvaćena su izvješća o radu pet kulturnih ustanova za 2016. godinu, a na sjednici su ujedno usvojene izmjene Odluke o porezima te četverogodišnji Program za mlade.

Nije se raspravljalo o izmjenama Odluke o grobljima te izvješću o radu HNK Ivana pl. Zajca za proteklu godinu, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Javna ustanova HKD na Sušaku

Gradsko vijeće podržalo je osnivanje javne ustanove HKD na Sušaku, pokrenuto s ciljem postizanja efikasnijeg rada, kompletnije usluge korisnicima prostora, ali i raznolikije ponude događanja, posebice u kontekstu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture.

Kako je pojasnio pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar, osnivanjem ustanove neće se povećati dosadašnja izdvajanja Grada Rijeke za HKD na Sušaku, u kojem se prosječno godišnje odvija 400 različitih kulturnih i ostalih programa, ali će se kao samostalna pravna osoba ustanova moći prijavljivati na različite natječaje Ministarstva kulture, Primorsko-goranske županije, a vremenom i Europske unije.

Uz minimalno povećanje broja zaposlenih omogućit će se bolja potpora programima, posebice onima podržanim kroz Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Pročelnik Šarar je kao pozitivan primjer izdvajanja ustanove spomenuo Art-kino, koje posljednjih godina bilježi stalni rast vlastitih sredstava, povećanje broja programa te njihove kvalitete.

Gradonačelnik Vojko Obersnel, kao predlagatelj odluke, prihvatio je amandmane vijećnika Mosta Zvonimira Peranića, osim amandmana kojim je predloženo da se ograniči vrijeme trajanja mandata za ravnatelja ustanove na najviše dva mandata. Vijećnik Peranić je istaknuo kako se ograničavanjem trajanja mandata na neki način potiče ravnatelja da na drugačiji i kvalitetniji način vodi ustanovu. Vijećnik Aleksandar Bulog (SDP) upitao je zašto ograničiti nekog tko je uspješan i kompetentan, dok je gradonačelnik Obersnel dodao kako ionako Gradsko vijeće odlučuje o imenovanjima ravnatelja ustanove te ga može smijeniti i nakon jednog mandata utvrdi li da nije uspješan, nakon čega je vijećnik Peranić sam povukao amandman.

Suzdržan oko osnivanja ustanove bio je nezavisni vijećnik Josip Kukuljan, dok je protiv glasovao nezavisni vijećnik Hrvoje Burić, izrazivši uvjerenje kako nova ustanova neće biti financijski održiva.

Vijećnica HNS-a Morana Jokić istaknula je kako podržava osnivanje nove ustanove, ali se založila za ravnomjerno osnivanje ustanova u svim područjima, istaknuvši kako je gradu Rijeci neophodna ustanova za ranu intervenciju u djetinjstvu. Vijećnik Duško Milovanović (SDP) kazao je da bi se moglo podržati osnivanje ustanove takvog usmjerenja, ukoliko za to postoje financijske mogućnosti, dok je gradonačelnik Obersnel kazao da je Grad Rijeka puno puta iskazao socijalnu osjetljivost, osnovavši Dom Tić, skloništa za žrtve nasilja i beskućnike, Centar za profesionalnu rehabilitaciju ili pak podržavši izdvajanje Centra za autizam iz zagrebačke ustanove. Dodao je kako često Grad Rijeka niti zakonski ne može osnovati neku ustanovu, a kad i dobije dopuštenje, stav je države – osnujte, ali se i sami o tome financijski brinite.

Podržano izvješće o radu pet ustanova u kulturi u 2016. godini

Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo izvješća o radu pet ustanova u kulturi u 2016. godini – Gradske knjižnice Rijeka, Muzeja grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, Art-kina te Gradskog kazališta lutaka. Nije se raspravljalo jedino o izvješću o radu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, budući da je intendant Marin Blažević službeno odsutan zbog ranije preuzetih obveza, dok je poslovna ravnateljica bila spriječena zdravstvenim razlozima.

Donesen novi poslovnik Gradskog vijeća

Najviše vremena Gradsko vijeće izdvojilo je za raspravu o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke, kojim su predlagači – vijećnici Mosta, Akcije mladih, Liste za Rijeku, HNS-a, Živog zida te nezavisnog vijećnika Marinka Koljanina – istaknuli kako će pridonijeti većoj učinkovitosti i demokratizaciji rada Gradskog vijeća, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Kako je u ime predlagača kazala vijećnica Petra Mandić (Most), prijedlog poslovnika rezultat je višemjesečnih dogovora između klubova vijećnika, no dok je oko nekih pitanja postignut konsenzus, kod onih bitnih, ocijenila je, ipak nije došlo do dogovora svih vijećnika.

Prijedlogom Poslovnika omogućuje se nezavisnim vijećnicima da ravnopravno sudjeluju u formiranju klubova vijećnika, a za stavljanje akata u proceduru, umjesto do sada potrebnih sedam potpisa vijećnika, ubuduće će trebati samo tri. S ciljem demokratizacije i veće dinamičnosti rasprave umjesto ispravka netočnog navoda uvodi se replika, dok se, s druge strane, skraćuje vrijeme dodatnog pojašnjavanja prijedloga akata s 10 na 5 minuta.

Danko Švorinić, Predrag Miletić, Marinko Koljanin i Josip Kukuljan

Nadalje, prava gradonačelnika, kada u skladu sa svojim ovlastima sudjeluje u radu Vijeća, izjednačavaju se sa pravima drugih predlagatelja, pa tako gradonačelnik ubuduće više neće moći tijekom sjednice podnijeti amandman na prijedlog kojem nije predlagač. Radi povećanja transparentnosti rada upravnih tijela Grada Rijeke, kao i pravnih osoba kojih je Grad Rijeka osnivač, odnosno većinski vlasnik omogućava se vijećnicima da na sjednici Gradskog Vijeća postavljaju pitanja neposredno čelnicima tih tijela i pravnih osoba.

Na prijedlog odluke amandmane su uputili vijećnici SDP-a i PGS-a, od kojih je u konačnu odluku usvojen samo amandman o širem krugu osoba za čiju korist vijećnik ne smije djelovati pozivanjem na svoj položaj. Od svojih amandmana odustala je Ivona Milinović (HDZ), pojašnjavajući kako je u konačnici uvjerena da je prijedlog grupe vijećnika kvalitetan i ne treba nadopune.

Vijećnik Vojko Braut istaknuo je kako klub vijećnika SDP-Laburisti-SDSS smatra kako postojeći poslovnik nije potrebno mijenjati, te da će prijedlog novog poslovnika narušiti postojeću ravnotežu između demokratičnosti i efikasnosti.

„Načelno nemamo ništa protiv replike. No, smatramo da je za argumentiranu raspravu dovoljan institut rasprave ispred klubova i pojedinačne rasprave, dok se replika, kao što možemo vidjeti na primjeru saborskih rasprava, često zloupotrebljava. Niti ukidanje mogućnosti dodatnog pitanja na aktualnom satu ne dovodi do veće demokratičnosti, kao niti skraćenje vremena za raspravu predlagatelja akata i gradonačelniku kao njihovom izvršitelju o sadržaju akata koji predlažu ili izvršavaju,“ kazao je vijećnik Braut, istaknuvši kako se ukida pravo gradonačelnika da podnosi amandmane na akte kojima nije predlagač i onemogućuje ga da – ako se u raspravi iskristaliziraju neka rješenja – može predložiti izmjene u cilju lakše provedivosti odluke.

Uvjereni u zdrav razum vijećnika

Kako su istaknuli klubovi vijećnika SDP-Labursti-SDSS, klub vijećnika PGS-a te klub vijećnika IDS-HSU niti smanjivanje potrebnog broja potpisa za stavljanje prijedloga akata u proceduru sa sedam na tri neće pridonijeti većoj demokratičnosti rada Gradskog vijeća. Iznijeli su mišljenje kako je postojeći model demokratskiji, budući da i prije nego što prijedlog dođe na dnevni red Gradskog vijeća, predlagatelj mora uvjeriti još šest osoba u vrijednost svog prijedloga, a na ovaj se način onemogućuje da neozbiljni prijedlozi ne postaju temom rasprave, ostavljajući na taj način više vrijeme za neke važnije teme.

Vijećnica Milinović (HDZ) izrazila je uvjerenje u zdrav razum vijećnika, koji neće zloupotrebljavati institut replike, dok je vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) kazao da će uvođenje replike možda i produžiti raspravu, ali će i pridonijeti njezinoj kvaliteti. Prijedlog su podržali i nezavisni vijećnici Hrvoje Burić i Josip Kukuljan.

Izmjene Odluke o grobljima povučene s dnevnog reda

Nezavisni vijećnik Josip Kukuljan, inicijator izmjena i dopuna Odluke o grobljima, povukao je prijedlog akta s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća. Prema prijedlogu, koju su potpisali i vijećnici Liste za Rijeku, Mosta, HDZ-a, Živog zida te Akcije mladih, ubuduće se više ne bi plaćala naknada za neograničeno korištenje grobnog mjesta, u slučaju da se radi o nastavku korištenja grobnog mjesta nakon isteka 30-godišnjeg ugovora sukladno do 1998. godine važećem zakonu.

Pojašnjavajući razloge povlačenja odluke iz rasprave, vijećnik Kukuljan istaknuo je kako je proteklih dana od direktorice KD Kozala Nives torbarina dobio podatke o visini prihoda od naknade za korištenje grobnog mjesta, koji se razlikuju od ranije dostavljenih podataka, te je povukao točku kako zbog mogućih netočnih podataka u obrazloženju u pitanje ne bi došlo i konačno prihvaćanje izmjena i dopuna Odluke o grobljima na sjednici Gradskog vijeća, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Bez povećanja poreza na potrošnju

Gradsko vijeće usvojilo je izmjene i dopune Odluke o porezima Grada Rijeke, kojom se gradska odluka usklađuje s izmjenama zakona pa će tako će od 1. siječnja 2018. godine i dalje plaćati porez na kuće za odmor, kojeg je trebao zamijeniti porez na nekretnine. Amandmanom gradonačelnika nije došlo do predloženog uvećanja stope poreza na potrošnju na 3 %, odnosno vraćanja visine poreza koji plaćaju ugostitelji na razinu prije smanjivanja u travnju ove godine.

Jednoglasna podrška Programu za mlade Grada Rijeke

Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine, strateški dokument koji objedinjuje i razrađuje ciljeve i mjere kojima se želi odgovoriti na potrebe i probleme mladih na lokalnoj razini te općenito poboljšati kvalitetu života mladih, Gradsko vijeće jednoglasno je podržalo. Kako je pojasnila pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj, sveukupno 6 područja djelovanja sadrže 60 mjera s 136 provedbenih zadataka, koji će biti detaljnije razrađeni u godišnjim akcijskim planovima, prvi od kojih će biti skoro predložen za usvajanje.

Na upit vijećnice HNS-a Morane Jokić zašto se Grad Rijeka nije sredstava za izradu i provedbu Programa potražio na natječaju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, pročelnica Sušanj kazala je kako program nije udovoljavao uvjetima natječaja, no na njega je Grad prijavio jedan drugi projekt pod nazivom „Grad mladih“.

Pred vijećnicima se našla i zakonski obvezna informacija o korištenju proračunske zalihe, dok je iz procedure, zbog potrebe za tehničkom doradom, povučen prijedlog o odluke o odbijanju ponude tvrtke HERA za kupoprodaju poslovnih udjela u TD Energo.

Usvojen je prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus u iznosu od 16,5 milijuna kuna za potrebe ispunjenja obveze plaćanja ostatka vrijednosti financijskog leasinga za javnu garažu Bazena Kantrida.

Gradsko vijeće je dalo prethodnu suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma “Tić” te imenovalo stručni tim za usklađivanje Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Minutom šutnje vijećnici su odali počast preminulom pročelniku Odjela za poduzetništvo Andriji Viteziću.

Foto: Grad Rijeka

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views