“IMAM PRIJEDLOG!” Grad Kastav pozvao građane da predlože komunalne zahvate u svojoj sredini

Građani Kastva i ove godine imaju mogućnost kreiranja proračuna za 2020. godinu i to u dijelu komunalnih prioriteta

Inicijativom „Imam prijedlog“, Grad Kastav je pozvao građane, ovlaštene predstavnike suvlasnika stambeno-poslovnih zgrada, te mjesne odbore s kastavskog područja, da daju prijedloge manjih komunalnih zahvata radi izrade Prijedloga plana komunalnih prioriteta za 2020. godinu.

Prijaviti se mogu manji komunalni zahvati čija će realizacija povećati kvalitetu života, poboljšati komunalni standard i ujednačiti standard komunalne opremljenosti mjesnih odbora.

Riječ je o manjim projektima poput uređenja postojećih pješačkih staza, nogostupa, stepeništa; uređenja javnih zelenih površina, postavljanja zaštitnih ograda, izgradnje zidića, uređenja postojećih dječjih igrališta, postavljanja klupa i koševa, novih autobusnih čekaonica, sanacije divljih deponija, postavljanja vertikalne i horizontalne signalizacije, uređenja trgova, uklanjanja grafita…

Obrazac se može preuzeti na web stranicama Grada Kastva, a prijedlozi se zaprimaju do 23. rujna 2019. godine na propisanom obrascu i to elektroničkom poštom na  info@kastav.hr, osobno u uredovno vrijeme ili poštom na adresu Grad Kastav, Zakona kastafskega3, Kastav.

Važno je napomenuti da je moguće prijaviti najviše tri prijedloga.

VIDEO DANA: