Zahtjev za uvrštenje na Listu prioriteta za davanje stanova u najam, koja će vrijediti od 2018. do 2010. godine, bit će moguće podnijeti od 4. rujna do 29. rujna 2017. godine.

U tekstu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam može se saznati više o tome koje uvjete valja ispuniti za uvrštavanje u Listu prioriteta, potrebnoj dokumentaciji te načinu podnošenja zahtjeva. Važno je napomenuti da se zahtjevi podnose se isključivo na obrascu, koji je moguće podignuti u šalter sali Grada Rijeke na Titovom trgu ili preuzeti s web stranica Grada Rijeke.

O postupku utvrđivanja nova Liste prioriteta, koji započinje objavom javnog poziva, pročitajte više u Informaciji o postupku formiranja nove Liste prioriteta za davanje stanova u najam. U tom je tekstu podrobnije objašnjen i uvjet prihoda te način bodovanja, kao i neke važne informacije za osobe koje se nalaze na važećoj Listi prioriteta.

Za sva dodatna pitanja zainteresirani građani mogu se obratiti u Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, šalter sala – šalteri 10 i 11, – uredi 110 ili 108 na 1. katu ili na telefone: +385 51 209-303,  +385 51 209-351,  +385 51 209-357,  +385 51 209-325.