JESTE LI ZNALI? U Rijeci su proširene ovlasti komunalnih redara kod nadzora uvjeta držanja kućnih ljubimaca

Foto: Ilustracija Facebook)

Nadzirući primjenu Odluke o komunalnom redu, uključujući i odluku o javnom prijevozu, u protekloj godini riječki komunalni redari su na području svog djelovanja izvršili 7.661 kontrolu

Riječko komunalno redarstvo zapošljava 21 komunalnog redara, koji pored nadzora Odluke o komunalnom redu obavljaju i čitav niz drugih poslova, od nadzora načina postupanja s kućnim ljubimcima do ilegalno sagrađenih jednostavnih građevina.

Održavanje komunalnog reda prvenstveno kroz preventivne aktivnosti

Prema izvješću o radu Direkcije za komunalno redarstvo, usvojenom na 26. gradonačelnikovom kolegiju, najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina, odlaganjem stvari, prvenstveno tehnički neispravnih vozila, ali i komunalnog otpada, građevinskog materijala ili pak drva za ogrjev.

Nadzirući primjenu Odluke o komunalnom redu, uključujući i odluku o javnom prijevozu, u protekloj godini komunalni su redari izvršili 7.661 kontrolu.

Rad komunalnih redara u prvom redu usmjeren je na prevenciju – upozoravanje građana na kršenje komunalnog reda i davanje mogućnosti da građani sami s javne površine uklone, primjerice, neregistrirano vozilo ili drva, a tek ako građani ne postupe po nalogu komunalnog redara, slijedi izdavanje prekršajnog naloga, kojih je stoga i puno manje nego upozorenja.

Zbog zakonskih propisa, komunalni redari su često ograničeni ili onemogućeni u nesmetanom obavljanju nadzora. Prije svega, komunalni radar nema ovlasti za utvrđivanje identiteta građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, a u slučajevima kad građani ne daju dobrovoljno svoje osobne podatke, ne postoji mogućnost poduzimanja daljnjih mjera prema njima, budući da Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisana ovlast za njihovo utvrđivanje.

Iz tog razloga, komunalno redarstvo se u svom radu prilikom obavljanja nadzora mora oslanjati na asistenciju policijskih djelatnika, koji zbog ostalih obaveza nisu uvijek u mogućnosti izaći u susret.

Komunalni redari od nedavno zaduženi i za nadzor obaveznog mikročipiranja pasa

Komunalni redari zaduženi su i za nadzor uvjeta držanja kućnih ljubimaca. Tako je u 2017. godini izvršeno 499 kontrola, a najveći broj kontrola odnosio se na držanje pasa i njihovo izvođenje na javne površine, držanje životinja u neodgovarajućim uvjetima te lajanje.

Potrebno je istaknuti da takvu kontrolu, pored velikog broja registriranih pasa u gradu Rijeci (oko 7000 pasa), otežava i činjenica da vlasnici sa psom zatečeni u prekršaju na zelenoj i drugoj javnoj površini najčešće komunalnom redaru ne žele dati podatke, često su neugodni i nasilni prema redaru te napuštaju mjesto prekršaja, pa je utvrđivanje identiteta počinitelja gotovo nemoguće bez suradnje policijskih službenika.

Foto.: Ilustracija

S tim u vezi, Direkcija za komunalno redarstvo vrši pojačan nadzor, sukladno mjesečnom planu vršenja nadzora na više od pedeset prioritetnih lokacija (parkovi, dječja igrališta, pješačke zone, okoliši škola i dječjih vrtića i slično) uz asistenciju policije na području sve tri policijske postaje u Rijeci.

Novim Zakonom o zaštiti životinja, koji je stupio na snagu u listopadu 2017. godine, ovlasti komunalnog redarstva su proširene, pa tako u provedbi nadzora komunalni redar ima pravo pregledati isprave na temelju kojih može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru, ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci, uzimati izjave stranaka i drugih osoba, zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju, prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način, očitati mikročip, obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora i podnositi kaznenu prijavu ili optužni prijedlog.

Jedinice lokalne samouprave bile su dužne do 30. lipnja 2018. godine osigurati nadzor provedbe obaveznog mikročipiranja pasa, određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca, a koji provode komunalni redari.

U svrhu provedbe odredbi Zakona o zaštiti životinja, Direkcija za komunalno redarstvo je krajem 2017. godine nabavila dva uređaja za očitavanje mikročipa kako bi izvršila obavezu predviđenu zakonom.

Nadzor nad korištenjem javnih površina te gradskih stanova i poslovnih prostora

Tijekom 2017. godine izvršena je 1033 kontrola korištenja javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa, kiosaka, montažnih objekata, štandova, kao i reklamnih i oglasnih predmeta. Najveći broj kontrola odnosio se na kontrolu javnih površina radi postavljanja ugostiteljskih terasa i kiosaka, a posebna pozornost posvećena je terasama smještenim u zaštićenim urbanističkim cjelinama Grada Rijeke (područje Korza, Starog grada, glavne tržnice, Trsata i sl.).

U 2017. godini izvršeno je 1775 kontrola djelatnosti koje se obavljaju u poslovnim prostorima, pri čemu su utvrđene nepravilnosti kod korištenja 71 poslovna prostora (radi nekorištenja, samovoljne adaptacije, nelegalne prenamjene, nezakonitog podzakupa i sl.).

Photo: Ilustracija (Goran Kovacic/PIXSELL)

Tijekom 2017. godine izvršene su ukupno 778 kontrole korištenja gradskih stanova te kontrola korištenja nužnih smještaja za ukupno 48 korisnika.

U nekim slučajevima komunalni redari zaduženi i za nadzor prekomjerne buke

Komunalno redarstvo vrši kontrolu razine buke u razdoblju od 1. svibnja do 30. studenog ugostiteljskih terasa koje su dio ugostiteljskih objekta koji mogu poslovati samo noću (iz skupine “restorani“ i “barovi“) i nalaze se u ulicama koje su popisane gradskom odlukom, a kojima je tom odlukom dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć do 2,00 sata. Ostale ugostiteljske objekte koji se ne nalaze na popisu ulica u kojima se dozvoljava prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć, ne nadzire komunalno redarstvo, već sanitarna inspekcija.

Foto: Ilustracija (Riječanin)

Tijekom 2017. godine nije izvršeno niti jedno mjerenje buke, ali su izvršene 52 kontrole, te je izdano 25 usmenih upozorenja prekršiteljima radi obveznog poštivanje propisa o zaštiti od buke.

Komunalno redarstvo je uspostavilo suradnju sa sanitarnom inspekcijom i poseban način međusobnog informiranja radi što boljeg provođenja nadzora. Sanitarna inspekcija je i nadalje ovlaštena i dužna vršiti nadzor prema propisima o zaštiti od buke, osim u dijelu koji se odnosi na nadležnost komunalnog redarstva.

Nadzor oštećenja i načina izvođenja prekopa na prometnicama

Komunalni redari, koji su većinom raspoređeni po mjesnim odborima, redovito kontroliraju i oštećenja prometnica i o tome obavještavaju Rijeka promet ili druge nadležne službe. Tijekom 2017. godine komunalno redarstvo evidentiralo je 1254 predmeta, prilikom redovne kontrole ili temeljem prijava građana, mjesnih odbora ili drugih službi.

Također, jedan komunalni redar građevinske službe specijaliziran je za kontrolu prekopa prometnica. Tijekom prošle godine obavio je nadzor nad 775 prekopa, kako onih koji su najavljeni i planirani, tako i hitnih intervencija.

Foto: Ilustracija

Najviše intervencija komunalnog redara odnosilo se na nedovoljno i neodgovarajuće osiguranje prekopa tijekom izvođenja radova, posebno onih nedovršenih (do visine asfalta) što predstavlja opasnost po sigurnost pješaka i vozila, nedovoljno osiguranje po završetku manjih zahvata kod hitnih intervencija (prije asfaltiranja) te odugovlačenje sa saniranjem prekopa nakon izdanog rješenja ili propuštanje traženja pravodobne dopune rješenja po isteku odobrenog roka.

Ilegalno izgrađene jednostavne građevine

Komunalni redari od 2014. godine zaduženi su i za nadzor nad ilegalno izgrađenim jednostavnim građevinama te, primjerice, uklanjanje ruševine zgrade ili otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija.

Tijekom 2017. godine izvršene su ukupno 52 kontrole, temeljem kojih su pokrenuta dva upravna postupaka, u jednom postupku nije utvrđena povreda propisa, a u 24 postupaka je nakon očevida utvrđena nenadležnost komunalnog redarstva te su proslijeđeni na daljnje postupanje građevinskoj inspekciji.

Nadzor nad radom koncesionara komunalnih djelatnosti

Sukladno odlukama Gradskog Vijeća i dodijeljenim koncesijama koje se odnose na obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti, pored drugih tijela, Direkcija je tijekom 2017. vršila nadzor u svim komunalnim društvima i koncesionarima. Kontrolom se utvrđuje pravilnost i redovitost obavljanja djelatnosti te izvršavanju programa rada i zaključenim ugovorima, od djelatnosti tržnice preko rada dimnjačara do kontrole koncesijskih odobrenja za obavljanje različitih usluga na riječkim plažama.

Zakonskim rješenjima stalno se proširuju ovlasti komunalnog redarstva

Tijekom nekoliko posljednjih godina zakonskim rješenjima djelokrug rada se znatno proširio te ne obuhvaća isključivo nadzor komunalnog reda, nego i drugih područja, primjerice područja zaštite od buke, zaštite okoliša ili zaštite životinja. Tako komunalno redarstvo u ovom trenutku vrši nadzor nad ukupno 21 propisom, što je znatno više nego u trenutku kad je Direkcija za komunalno redarstvo ustrojena, dok je broj komunalnih redara otada ostao gotovo nepromijenjen.

Pri primjeni zakonskih rješenja događa se i niz nelogičnosti, pa kod održavanja komunalnog reda komunalni redar nema ovlasti za utvrđivanje identiteta građana prikupljanjem njihovih osobnih podataka, što mu je pak omogućeno kod nadzora uvjeta držanja kućnih ljubimaca ili nadzora vezanih uz ilegalne građevine.

Nadalje, Zakon o održivom gospodarenju otpadom nije dovoljno jasno razgraničio nadležnosti između komunalnih redara i inspektora zaštite okoliša.

Stoga se u praksi događa da komunalno redarstvo nije zaduženo samo za postupanje vezano uz komunalni otpad, već inspekcija zaštite okoliša prosljeđuje predmete neovisno o kojoj kategoriji otpada je riječ, ne uzimajući pri tom okolnosti njegovog odbacivanja, odnosno da li postoji osnova za postupanje inspekcije zaštite okoliša iz razloga što je otpad odbacio onečišćivač kojem je identitet poznat te postoje mjere koje može sama poduzeti.

Foto: Ilustracija (Goran Kovacic/PIXSELL)

Također, brojni propisi uopće ne uzimaju u obzir osposobljenost komunalnih redara za obavljanje određene vrste posla.

Naime, propisani minimalni IV. stupanj stručne spreme komunalnih redara ne udovoljava zahtjevima preuzetih novih poslova, pogotovo s obzirom na specifičnosti različitih područja koja su stavljena u njihovu nadležnost.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari