"ISTRA MOŽE, PGŽ NE?"

O PROPUSNICAMA Čelni ljudi Opatije i Matulja uputili otvoreno pismo Stožeru civilne zaštite PGŽ

Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Ivo Dujmić, gradonačelnik Opatije i Mario Ćiković, načelnik Općine Matulji, očitovali su se otvorenim pismom na temu ukidanja propusnica

Njihovo otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

“Poštovani,

Dozvolite da ovo otvoreno pismo, umjesto uvoda, započnemo zaključkom.

Kada konačno završi ova katastrofalna situacija vezana uz epidemiju virusa Covid 19, koja je potpuno izokrenula živote ljudi na planetu, bit će prilika da mi u Republici Hrvatskoj trezveno promislimo o odgovorima na pitanja koja se sama po sebi nameću:

Je li potrebno mijenjati propise o civilnoj zaštiti?

Jesmo li mi jedinice lokalne i područne samouprave racionalno i učinkovito uredili poslove civilne zaštite na svom području?
Treba li nam u Republici Hrvatskoj ovakav ustroj, ovlasti te broj jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave?

Obraćamo se ovim putem potaknuti medijskim nastupima Načelnika Stožera civilne zaštite PGŽ u kojima isti ukazuje na nepoznavanje Zakona o sustavu civilne zaštite od strane JLS-a s područja PGŽ-a tvrdeći, između ostaloga, da nije poštovana procedura zaključivanja sporazuma, citat:

“Zakon je tu jasan. Kod potpisivanja sporazuma gradovi i općine odnosno njihova općinska vijeća moraju donijeti odluku po kojoj gradonačelnici potpisuju objedinjavanje stožera CZ na svom području, a sporazumi se potom prosljeđuju županijskim stožerima CZ koji prije dostave Ravnateljstvu CZ provjeravaju valjanost sporazuma…..”. Potpisivali su se sporazumi bez da se pročitala odluka već su svi sporazumi temeljili na izjavi ministra”.

Ovdje odgovorno ističemo da citirane tvrdnje nisu točne budući da Zakon ne propisuje gotovo ništa od navedenoga. Iz citata je razvidno da se izjavom navode postupanja opisana Uputom Nacionalnog stožera civilne zaštite od 11. travnja 2020. godine donesenom dakle dva ili tri dana nakon što su se potpisali sporazumi JLS-a na području PGŽ-a. Pored toga, uopće ne postoji namjera objedinjavanja stožera CZ što se potpuno jasno može vidjeti iz sadržaja potpisanih sporazuma.

Iskreno nam je žao što, umjesto naknadno putem medija, nije bilo više komunikacije Županijskog s lokalnim stožerima civilne zaštite, ili što je ona u potpunosti izostala u pogledu pitanja koje smo sami pokušali urediti (ne)spornim sporazumima.

Još nam je više žao što Županijski stožer nije prepoznao i priliku da bude ključan čimbenik upravljanja kriznom situacijom na način da više pomaže lokalnim stožerima unutar PGŽ- a kroz usmjeravanje u provedbi mjera, educiranje u primjeni i tumačenju propisa te artikuliranje stavova i prijedloga koji dolaze od strane JLS-a, u smjeru zdravstvene sigurnosti i olakšavanju ionako složenih životnih situacija naših ljudi.

Smatramo da je, ako je već izostala koordinacija vezana uz izrade sporazuma, bilo potrebno najprije zatražiti pojašnjenja od potpisnica sporazuma prije izlaska u medije s neprovjerenim činjenicama.

Sve JLS koje su potpisale slične sporazume itekako dobro znaju što je propisano člankom 18. Zakona o sustavu civilne zaštite, pa ćemo stoga iz našeg kuta gledišta, pokušati ukratko odgovoriti zašto uopće nije bilo moguće provesti propisanu proceduru.

Da bi pojasnili naše stajalište potrebno je znati što je sustav civilne zaštite, odnosno što su poslovi civilne zaštite iz samoupravnog djelokruga JLS-a kako ih uređuje Zakon. Člankom 16. Zakona tako je propisano da su JLS dužne organizirati poslove iz samoupravnog djelokruga i to: planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga. Prema članku 18. dvije ili više JLS (prostorno povezane sa zajedničkim rizicima) mogu zajednički organizirati obavljanje gore navedenih poslova civilne zaštite i to:

Osnivanjem zajedničkog tijela, upravnog odjela ili službe ili zajednički organizirati obavljanje poslova
Izraditi zajednički plan djelovanja civilne zaštite te
Osnovati zajedničke postrojbe
O tome se zaključuje sporazum kojem prethodi odluka predstavničkog tijela, a koji mora imati i propisani sadržaj (način financiranja, upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od važnosti za to tijelo).

Dakle, odluke koje pod određenim uvjetima donose predstavnička tijela JLS-a su strateške prirode i njima moraju prethoditi stručne analize uključivo i model financiranja. Takve se odluke zasigurno ne donose dok traju izvanredne siutacije ili katastrofe.

S druge strane, sporazum koje su potpisale neke od JLS je isključivo operativne prirode. Tako se u bitnome potpisanim sporazumima uopće ne uređuje zajedničko obavljanje poslova civilne zaštite iz članka 16. Zakona, a posebice se ne osniva zajedničko tijelo, odjel ili služba ni zajedničke postrojbe niti se donosi zajednički Plan djelovanja o čemu bi predstavnička tijela trebala donijeti odluku. Sporazum je zaključen u namjeri da se mjere utvrđene odlukom Nacionalnog stožera modificiraju na način da se za kretanje stanovništva dvije ili više JLS čija su područja povezana ne trebaju ishoditi propusnice vodeći računa o stupnju epidemioloških rizika. Dakle, sadržaj sporazuma u potpunosti je sukladan Odluci o dopuni odluke o zabrani mjesta napuštanja prebivališta i stalnog boravka u RH kojom je uređeno da se “pod mjestom prebivališta odnosno mjestom boravka smatra ili mjesto prebivališta prema Zakonu o prebivalištu ili administrativno područje više JLS koje su zaključile sporazum…”

Nadalje, Zakonom uopće nije propisana procedura dostave sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova CZ bilo kojem tijelu pa tako nije uopće propisana mogućnost sudjelovanja županijskih stožera u tome postupku. Dakle procedura po kojoj sada postupa Stožer civilne zaštite PGŽ regulirana je isključivo Uputom donesenom dana 11. 04. 2020.godine. Uzimajući u obzir proceduru uređenu predmetnom Uputom očito je da je Stožer civilne zaštite PGŽ preuzeo prevelike ovlasti kada je odlučio da neće slati potpisane sporazume na daljnje postupanje jer je Uputom jasno određena uloga županijskih stožera koji su tako:

„dužni provjeriti jesu li svi sporazumi potpisani i ovjereni od strane ovlaštenih osoba svih jedinica lokalne samouprave koje su potpisnici sporazuma, te
procijeniti dopušta li trenutna epidemiološka situacija na području županije kretanje sukladno potpisanim sporazumima.“
Konačno, sasvim suprotno od tvrdnji izrečenih u medijima, sporazumima se ne predviđa osnivanje zajedničkih stožera civilne zaštite niti je to uopće dozvoljeno Zakonom u bilo kojem slučaju. Naime prema članku 18. stavak 7. Zakona, bez obzira na zajedničko obavljanje poslova civilne zaštite JLS su dužne osnovati svoje zasebne stožere.

Stoga naši stanovnici, koji su do sada pokazali veliki stupanj odgovornosti, opravdano imaju očekivanja da nađemo i provedemo rješenja koja će im olakšati živote odmah, a ne da se pozivamo na strogo formalna pitanja umjesto sadržajna. To posebice što trenutno treba djelovati u izvanrednim okolnostima i situacijama koje ne predviđa niti jedan propis vezan uz rad jedinica lokalne samouprave u RH. U tom kontekstu cijenimo i tumačimo izjave načelnika stožera civilne zaštite RH ujedno i ministra unutarnjih poslova RH koji je u potpunosti razumio što žele brojne jednice lokalne samouprave te dao odgovarajuće rješenje.

Ovako možemo samo iskazati žaljenje što se Stožer civilne zaštite PGŽ nije poveo za primjerom rada Stožera civilne zaštite Istarske županije koji je pokazao liderstvo te predvodio sve JLS iz te županije u povezivanju s ciljem približavanja potrebama stanovnika ne zanemarujući istodobno zdravstvene rizike. Nepobitna je činjenica da se trenutno u Istri stanovnici slobodno kreću unutar zajedničkih područja više JLS-a, a istovremeno već nekoliko dana za redom nema novooboljelih, što je bila svrha i cilj sporazuma koji smo i mi potpisali.

Ono što zasigurno ne želi nitko od potpisnica sporazuma jest da pitanje izdavanja propusnica prevlada nad obvezom poštivanja svih uputa i savjeta epidemiologa o izbjegavanju nepotrebnog kretanja i napuštanja mjesta prebivališta, kao i poštivanju mjera socijalnog distanciranja. To smo također jasno naznačili u potpisanom sporazumu.

Bez obzira na konačan epilog oko primjene potpisanog sporazuma, Grad Opatija i Općina Matulji kao i njihovi stožeri civilne zaštite nastavit će suradnju u cilju suzbijanja epidemije, ali i rješavanju životnih pitanja stanovnika naših dviju JLS, nastojati djelovati sukladno prilikama koje nalaže trenutna situacija.

U tome ćemo se smislu obratiti i Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske, a od Županijskog stožera očekujemo da postupi po Uputi i proslijedi potpisane sporazume, naravno uz prethodnu ocjenu opravdava li to epidemiološka situacija na području županije i naših jedinica lokalne samouprave, što smatramo ključnim.

Neovisno od razilaženja, maksimalno uvažavamo sve aktivnosti koje je poduzeo i koje poduzima Stožer civilne zaštite PGŽ u cilju suzbijanja epidemije. Upravo iz toga razloga nadamo se da ćemo u buduće poboljšati međusobnu komunikaciju te da ćemo kvalitetnije surađivati s ciljem postizanja još boljih rezultata.”, stoji u otvorenom pismu koje su potpisali gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i načelnik Općine Matulji Mario Ćiković.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views