SOCIJALNI PROGRAM

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke na javnom savjetovanju, predlaže se proširenje i uvećanje prava

Predstavljan je Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, koji se do 27. studenog  nalazi na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

Socijalni program provodi se od 1993. godine u skladu sa zakonskim obvezama, ali i dodatno štiti socijalno najugroženije građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe. Osim prava na pomoć u podmirenju troškova stanovanja i obroka u pučkoj kuhinji, koji se jamče svim građanima Republike Hrvatske kojima prijeti siromaštvo, u Rijeci su tim građanima, kao i onima izloženima socijalnoj isključenosti (npr. osobe s invaliditetom, starije osobe) dostupna i mnoga druga prava i pomoći, koja predstavljaju viši standard zaštite građana.

Novosti koje donosi prijedlog nove Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke predstavili su zamjenik gradonačelnika Rijeke Goran Palčevski i savjetnica za pravne poslove Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Dunja Kuhar.

„Jačanje socijalnog programa odnosno dodatno intenziviranje skrbi za naše sugrađane koji su u potrebi jedna je od zadaća koju smo stavili pred sebe. Tako je u pripremi nova Odluka o socijalnoj skrbi kojom će biti proširena i uvećana prava koja Grad Rijeka provodi putem svog Socijalnog programa, ali i izvršeno usklađenje sa novim Zakonom o socijalnoj skrbi koji je usvojen 2022. godine“, kazao je zamjenik gradonačelnika Palčevski, istaknuvši kako se proširivanjem i uvećavanjem prava želi pomoći najugroženijim građanima u teškim vremenima opterećenim inflacijom i energetskom krizom, no ujedno napomenuvši kako bi do promjena u gradskom Socijalnom programu došlo i da kriza nije nastupila.

Zamjenik gradonačelnika Palčevski istaknuo je kako je intenziviranje socijalne skrbi jedna od stavki na koju Grad Rijeka stavlja naglasak u kreiranju proračuna za 2023. godinu.

Kako je istaknula Kuhar, za provođenje predložene odluke Grad Rijeka je osigurao preko 4 milijuna i 100 tisuća eura, odnosno preko 31 milijun kuna. Navedeni iznos predstavlja povećanje od oko 35 % u odnosu na sredstva planirana u 2022. godini.

Predloženo povećanje cenzusa prihoda od 20 do 50 %

Najveća i najvažnija novost je povećanje cenzusa prihoda, čije je povećanje predloženo u rasponu od 20 do 50 %.

Cenzus za samca sada iznosi 2.875,00 kuna, a prema prijedlogu povećava se za 26,80 % i iznosi 3654,23 kuna, što je za 20% više od godišnjeg praga siromaštva praga siromaštva za samca u Republici Hrvatskoj. Predloženo je da se cenzus za dvočlano kućanstvo poveća sa 3.625,00 na 5.462,51 kuna, odnosno za 50,90 %, za tročlano poveća sa 4.875,00 na 6.592,69 kuna, odnosno za 34,60 %, za četveročlano kućanstvo sa 6.250,00 na 7.642,52 kuna, odnosno za 22,50 %. Za svakog daljnjeg člana kućanstva cenzus trenutno iznosi 875,00 kuna, a prema novom prijedlogu povećava se za 30 % i iznosi 1.130,18 kuna.

Također je predloženo i povećanje cenzusa za priznavanje prava na novčanu pomoć za svakodnevne troškove umirovljenika, i sada se definiraju u iznosu od 60 % prosječne godišnje mirovine. Odnosno, taj bi cenzus sa sadašnjih 1.700,00 kuna narastao na 2.298,00 kuna.

Za jednoroditeljske obitelji/kućanstva cenzusi prihoda ostali bi kao i do sada, odnosno uvećani za 20 % u odnosu na navedene cenzuse.

„S ovim povećanima Rijeka će po cenzusima prihoda ostati u samom vrhu na razini cijele Hrvatske“, istaknuo je zamjenik Palčevski.

Proširenje prava na starije osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu te žrtve obiteljskog nasilja

Treba reći i kako je novim Zakonom o socijalnoj skrbi izmijenjena definicija troškova stanovanja, koja se sada odnosi na najamninu, komunalnu naknadu, troškove grijanja, vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade. To znači da zakon više ne prepoznaje električnu energiju i odvoz komunalnog otpada kao troškove stanovanja. Međutim, Grad Rijeka zadržao je za svoje građane te oblike socijalne pomoći, pa oni sada postaju dio nadstandardne socijalne skrbi.

Uz to, proširen je i opseg prava za pojedine troškove stanovanja (vodne i komunalne usluge) za najugroženiju kategoriju građana tj. korisnike zajamčene minimalne naknade.

Proširen je obuhvat korisnika s dvije nove kategorije: starije osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe te žrtve obiteljskog nasilja.

Ostvarivanje prava je omogućeno i osobama koje nemaju prebivalište na području grada Rijeka ali koji ispunjavaju uvjet udomiteljstva ili uvjet žrtve obiteljskog nasilja.

Novina je da socijalna prava mogu ostvarivati i stranci pod privremenom zaštitom prvenstveno se misli na raseljene osobe iz Ukrajine kojima je međunarodna zaštita odobrena  posebnim propisom.

U Odluci je kao novina, a temeljem novog Zakona, propisan rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva koji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu i preuzimanje obveze Grada za snošenje troškova za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu.

Online konzultacije sa zainteresiranom javnošću do 27. studenog

Prijedlog odluke objavljen je i na stranicama E-konzultacija Grada Rijeke, gdje je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.
„Stoga pozivam građane pa se uključe u savjetovanje i do 27. studenog daju svoje mišljenje o onom što predlažemo. Tema kojom se bavi savjetovanje odnosno nova odluka, tiče se prvenstveno socijalno ugroženih kategorija građana, ali i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana, no pozivamo sve zainteresirane građane da se uključe u ovo savjetovanje“, kazao je zamjenik Palčevski.

Socijalni program Grada Rijeke obuhvaća preko 20 mjera

Kako je istaknula savjetnica Kuhar, na godišnjoj razini socijalna prava Grada Rijeke ostvaruje oko 6.600 korisnika, koji ostvaruju nešto više od 13 tisuća prava.

Podmirujemo dio njihovih troškova stanovanja, prehrane, pojedinih zdravstvenih i socijalnih usluga kada su im nužne, te usluge javnoga gradskog prijevoza. Najmlađima omogućujemo boravak u jaslicama ili vrtićima, a malo starijoj djeci produženi/cjelodnevni boravak u školi te osiguravamo školski pribor. Umirovljenicima i starijim osobama bez osobnog prihoda dodatno pomažemo i mjesečnom novčanom potporom. Uza svoje smo građane i pri rođenju ili smrti člana obitelji.

„Podsjećamo građane da će Odjel za socijalnu skrb uskoro krenuti sa zaprimanjima zahtijeva građana za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza, mjesečne novčane pomoći za starije osobe bez redovitih mjesečnih prihoda, za nabavku kućanskih aparata za korisnike zajamčene minimalne naknade“, kazala je Kuhar.

Na mrežnim stranicama Grada Rijeke  nalazi i e-savjetnik Socijalni program Grada Rijeke putem kojeg svi građani brzo, anonimno i jednostavno mogu saznati mogu li i na koji način postati korisnici ovih oblika pomoći.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views