KOMPOSTER ZAPREMNINE 350 LITARA

Općina Viškovo objavila javni poziv za iskaz interesa za dodjelu kompostera

Foto: Riportal

Općina Viškovo objavila je Javni poziv za prikupljanje prijava s iskazom interesa za dodjelu kompostera za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada sa svrhom smanjenja ukupne količine proizvedenog miješanog komunalnog otpada te uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo

Cilj javnog poziva je evidentiranje interesa mještana za dodjelu kompostera zapremine 350 litara (dimenzija 810x810x740mm) bez naknade.

Planom gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje od 2017. do 2022. godine kao jedna od mjera gospodarenja otpadom na području Općine Viškovo je definirana i mjera: osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja s ciljem smanjenja količine proizvedenog komunalnog otpada. Jedna od najvažnijih mjera u redu prvenstva u postupanju s otpadom jest kućno kompostiranje ponajprije jer ju je lako provesti i daje brze rezultate u smanjivanju količine biootpada na kućnom pragu.

Na području Općine Viškovo dosad je podijeljeno više od 500 kompostera za kućno kompostiranje. Na dva Javna poziva koje smo imali 2019. i 2020. godine bio je velik interes te su komposteri podijeljeni u vrlo kratkom roku. Zato smo ove godine odlučili raspisati Javni poziv za iskaz interesa kako bismo najprije vidjeli koliko je interes te sukladno tome i nabavili dovoljnu količinu kompostera.

U proračunu smo za nabavu kompostera osigurali gotovo trostruko više sredstava nego prošle godine. Ovim se putem zahvaljujem mještanima što sve više razvijaju svijest o potrebi pravilnog postupanja s otpadom, posebice po pitanju smanjenja količine otpada koji nepotrebno završava na odlagalištima“, kaže općinska načelnica Sanja Udović.

Komposteri koji će se podijeliti su proizvedeni od polietilena, pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta, a konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Pakirani su u kartonsku ambalažu i jednostavno se montiraju bez uporabe alata.

Pravo na predaju prijave sa iskazom interesa za dodjelu jednog kompostera bez naknade ima fizička osoba koja ima prebivalište na području Općine Viškovo, obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta, nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Viškovo s bilo koje osnove, raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta, nije mu dodijeljen komposter tijekom 2013. i 2014. godine od KD Čistoća te temeljem dva Javna poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje koje je raspisala Općina Viškovo 2019. godine. i 2020. godine.

Prijave za iskaz interesa za nabavu kompostera dostavljaju se isključivo na e-mail pisarnica@opcina-viskovo.hr s naznakom u predmetu e maila: „prijava za komposter“.

Rok za dostavu prijava sa iskazom interesa je zaključno s 12.02.2021. godine.

Kompostiranje je prirodni proces kojim se uz pomoć mikroorganizama biootpad pretvara u kompost, gnojivo – hranu za biljke. To je jedan od najvažnijih prirodnih procesa u službi smanjivanja količine otpada.

Prosječan sastav kućnog otpada pokazuje da se čak trećina takvog otpada može reciklirati na ovaj način. Primjerice, ako prosječno kućanstvo proizvede 3 kg otpada na dan, 1 kg otpada se može kompostirati, odnosno tijekom godine možemo preraditi više od  300 kg otpada. Na ovaj način biootpad postaje korisna sirovina, a ne problematično „smeće“.

Kućno kompostiranje je jedan od ekološki najprihvatljivijih, ako ne i najprihvatljiviji način smanjivanja količine otpada. Cijeli proces:  nastanak otpada – recikliranje – ponovna upotreba se odvija na jednom mjestu.

Na taj način ne troše se energija i resuri za njegov prijevoz, preradu i  primjenu, već se čitav proces obavlja kod kuće.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views