RIJEKA: Kreću prijave za podmirenje troškova javnog prijevoza za 2019. godinu

Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Zahtjevi se mogu podnositi radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Kao i svake godine, program provodi Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

Prijavitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu) koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.
 • Djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (koji nije u radnom odnosu), čiji ukupni prosječni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca iznosi do 2.300 kuna za jednočlano kućanstvo; do 2.900 kuna za dvočlano kućanstvo; do 3.900 kuna za tročlano kućanstvo; do 5.000 kuna za četveročlano kućanstvo; za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna.
 • Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području (od 1. do 4. zone) mogu ostvariti osobe koje nisu u radnom odnosu a imajuodređenu vrstu oštećenja organizma (tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje, poremećaji iz autističnog spektra) i uz to imaju teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti, stradalnici su Domovinskog rata (dijete, udovac/ica i roditelj smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, hrvatski ratni vojni invalid i/ili njegovo dijete, ratni i civilni invalid rata, dijete civilnog invalida, dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata) ili su dobrovoljni darivatelji krvi (muškarci sa 40 i više davanja, žene sa 25 i više davanja krvi).

Također, građani mogu saznati ispunjavaju li uvjete za korištenje ove pomoći putem web aplikacije e-Savjetnik Socijalnog programa Grada Rijeke.

Zahtjev za sve oblike podmirenja troškova javnog prijevoza treba sadržavati:

 • obrazac zahtjeva br. 2 (može se preuzeti u šalter-sali Gradske uprave ili putem internetskih stranica Grada Rijeke)
 • osobna iskaznica podnositelja zahtjeva i osobe za koju se traži pomoć (originali na uvid i preslike)
 • OIB svih članova kućanstva osobe za koju se traži pomoć

Za potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke potrebno je priložiti:

 • rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra

Za djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke potrebno je priložiti:

 • potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca:
  • polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
  • zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili obrazac IP potpisan i ovjeren od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili platne liste potpisane i ovjerene od odgovorne osobe i ovlaštenog knjigovodstvenog servisa ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
  • nezaposlen: uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • radno nesposobna odrasla osoba: rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenje CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini i potvrda o zadnjem primitku sredstava ili rješenje CZSS-a Rijeka o doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava i sl.
  • umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
  • kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju
  • samohrani roditelj – izvadak iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)

Za potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području (od 1. do 4. zone) potrebno je priložiti:

 • potvrda o nezaposlenosti ili radnoj neaktivnosti (nezaposlen – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa; kućanice – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju; umirovljenici do 65. godine – odrezak od mirovine za zadnji mjesec)
 • za stradalnike iz Domovinskog rata – rješenje nadležnog tijela o statusu sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • za osobe s tjelesnim ili intelektualnim oštećenjem koje imaju teži ili teški invaliditet– rješenje nadležnog tijela o postojanju oštećenja
 • za darivatelje – potvrda Gradskog društva Crvenog križa o statusu darivatelja krvi

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views