EVO DETALJA

Gradonačelnik Rijeke predstavio plan uređenja Rujevice!

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović na javnu raspravu je proslijedio nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica.

Cilj izrade Plana je osigurati preduvjete za uređenje prostora u skladu s Generalnim urbanističkim planom Grada Rijeke, budući da je na ovoj površini propisana izrada urbanističkog plana uređenja. Za područje obuhvata Plana proveden je natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Sekundarnog gradskog središta Rujevica. Rješenje prvonagrađenog rada služilo je kao stručna podloga za izradu urbanističkog plana uređenja. Izrađivač Plana je Arching-studio d.o.o. iz Splita, u suradnji s autorom prvonagrađenog rada Karlom Ugarkovićem.

Obuhvat Urbanističkog plana uređenja sekundarnog gradskog središta Rujevica se smatra osobito vrijednim gradskim područjem čija je prostorna raspoloživost od osobite važnosti te je u mogućnosti preuzeti funkcije, sadržaje i programe koji su po svojim prostornim, funkcionalnim i drugim osobinama neprimjereni mjerilu gradskog središta i/ili drugih njegovih dijelova predviđenih za regeneraciju.

Površina obuhvata Plana iznosi 43,0 ha. Područje obuhvata Plana smješteno je sjeverno od središnjeg dijela riječke zaobilaznice te je tipološki različito i mjestimično, u najvećoj mjeri, neplanski izgrađeno. Nacrtom Plana propisuju se uvjeti gradnje građevina, planira gradnju na način da se osiguraju kvalitetne vizure prema priobalju, planira infrastrukturno i komunalno opremanje, definira smještaj glavne pješačke zone i drugih javnih površina te utvrđuju uvjeti njihovog uređenja te osiguravaju preduvjeti za zaštitu prostora i okoliša.

Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana održat će se od 4. srpnja do 4. kolovoza, a javna izlaganja održat će se unutar navedenog perioda.

Odgoda ovrhe dugova Brodogradilišta 3. maj

Zaključkom gradonačelnika, Grad Rijeka odgodio ovrhu Brodogradilišta 3. maj zbog neplaćene komunalne naknade i naknade za uređenje voda do 5. prosinca 2024. godine. Radi se o dugu iz 2018. godine.

Grad Rijeka je u okviru svojih nadležnosti kontinuirano nastoji pomoći društvu 3. MAJ u pronalaženju rješenja za omogućavanje nastavka poslovanja. Trgovačko društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. kao najveće prerađivačko poduzeće na području grada Rijeke ima značajan utjecaj na riječko gospodarstvo, zbog čega Grad Rijeka kontinuirano ukazuje na potrebu i značaj nastavka proizvodnje, a što je prepoznato i od strane Vlade Republike Hrvatske koja je prihvatila odluku o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu 3. MAJ te ujedno najavila da će aktivno raditi na pregovorima s potencijalnim strateškim partnerima kako bi se osiguralo održivo poslovanje navedenog društva.

Raspisan ponovljeni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Odlukom gradonačelnika, raspisan je ponovljeni javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke.

Natječaj za dodjelu dozvola (nekadašnjih koncesijska odobrenja) raspisan je na temelju Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rijeke za razdoblje 2024. – 2028. godine. Predmet javnog natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru na području grada Rijeke. Putem ovog natječaja dodjeljuju se dozvole na pomorskom dobru za 32 lokacija, i to na rok od dvije do četiri godina. Natječaj je otvoren do 4. srpnja do 10 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

Temeljem raspisanog  javnog natječaja za davanje na korištenje površina javne namjene, donesena je odluka o davanju površine za postavu kioska.

Među odlukama koje se tiču gospodarenja gradskim poslovnim prostorima, donesena je i odluka o prodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke sadašnjem zakupniku. Odluka o prodaji donesena je na temelju odluke o uvrštenju na popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje, a koju je Gradsko vijeće donijelo na sjednici u veljači.

Gradonačelnik je zaključkom odobrio preraspodjelu proračunskih sredstava unutar i između proračunskih razdjela, za izvršenje rashoda i izdataka u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu. Ovim preraspodjelama proračunskih sredstava ukupan iznos utvrđen Proračunom Grada Rijeke za 2024. godinu neće se izmijeniti. O izvršenim preraspodjelama sredstava izvijestit će se Gradsko vijeće prilikom podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2024. godinu.

Na 82. gradonačelnikovom kolegiju donesen je i niz izmjena pravilnika o unutarnjem redu gradskih upravnih odjela.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari