ZA RAD CIVILNE ZAŠTITE

Utvrđen godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke

Temeljem Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2021. – 2024. utvrđen je godišnji plan aktivnosti za 2022. godinu.

Prema planu koji je prihvaćen na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke predviđeno je da se iz proračuna Grada Rijeke za sustav civilne zaštite u 2022. godini izdvoji iznos od 11.606.900,00 kuna. Također, za istu je namjenu planirano u 2023. godini izdvojiti iznos od 11.420.000,00 kuna te 11.519.000,00 kuna u 2024. godini.

Predviđena sredstva bit će utrošena u rad Stožera civilne zaštite Grada Rijeke i postrojbi civilne zaštite, vatrogastvo, održavanje skloništa te poslove udruga građana koje sudjeluju u sustavu civilne zaštite.

Iz godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2021. godini vidljivo je kako je najopsežniji posao službi civilne zaštite bio vezan uz provođenje i kontrolu epidemioloških mjera povezanih sa suzbijanjem pandemije virusa COVID 19.

VIDEO DANA:

“U protekloj je godini ponovo potvrđena važnost postrojbi civilne zaštite jer su pripadnici civilne zaštite, iako volonteri, u dosta slučajeva vrlo uspješno odrađivali ‘ničije poslove’ koji su se pojavljivali u provođenju epidemioloških mjera”, ističe se u godišnjoj analizi stanja sustava civilne zaštite.

Početkom prosinca 2021. godine objavljen je javni poziv građanima na priključivanje postrojbama civilne zaštite. Pozivu se odazvalo 33 građana, što se može smatrati vrlo dobrim odazivom.

O nacrtu prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Zakon o sustavu civilne zaštite određuje civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama te otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari