A SADA ADVENT… Opatija rasprodala 70% hotelskih božičnih angažmana!

Opatija u prosincu priprema brojne atraktivne manifestacije koje će, kao i svake godine, napuniti opatijske hotele