DOBRO ĆE DOĆI

Viškovo pomaže gospodarstvenicima: Evo koje mjere su usvojene kako bi se ublažile posljedice krize

Foto: Mateo Levak/ RiPortal.hr

Općinsko vijeće Općine Viškovo održalo je svoju drugu e-sjednicu na kojoj je jednoglasno prihvaćen prijedlog općinske načelnice Sanje Udović odnosno Odluka o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa

Mjere mogu koristiti svi gospodarstvenici sa sjedištem i prebivalištem na području Općine Viškovo ili subjekti koji svoju poslovnu djelatnost obavljaju na području Općine Viškovo, a sve s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na gospodarstvenike koji su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne (regionalne) samouprave odnosno čiji su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Gospodarstvenici koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji je rad obustavljen u sklopu  protuepidemijskih mjera imaju pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.

Ovo pravo gospodarstvenici mogu ostvariti za mjesec travanj i za svaki naredni mjesec za vrijeme trajanja protuepidemijskih mjera kojima je obustavljen njihov rad. Gospodarstvenici koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji rad nije obustavljen u sklopu protuepidemijskih mjera, ali je u njihovom poslovanju došlo do značajnog pada prihoda/primitaka imaju pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, razmjerno postotku pada prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Ovo pravo gospodarstvenici mogu ostvariti za mjesec travanj i za svaki naredni mjesec do opoziva Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka 2020. godine i to prema sljedećim postotcima: 

 

PAD PRIHODA/PRIMITAKA PRAVO NA DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE
10 % – 30 % 30 %
31 % -50 % 50 %
51 % -70 % 70 %
71 % -90 % 90 % 
91 % -100 % 100 %

 

Gospodarstvenici koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji je rad obustavljen u sklopu protuepidemijskih mjera, a koji poslovnu djelatnost obavljaju temeljem Ugovora o zakupu prostora i/ili zakupa javne površine u poslovnom prostoru i/ili na javnoj površini u vlasništvu Općine Viškovo imaju pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja zakupnine, osim pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost.

Pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja zakupnine  gospodarstvenici mogu ostvariti za mjesec travanj te za svaki naredni mjesec za vrijeme trajanja protuepidemijskih mjera kojima je obustavljen njihov rad.

Gospodarstvenici koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji rad nije obustavljen u sklopu protuepidemijskih mjera, ali je u njihovom poslovanju došlo do značajnog pada prihoda/primitaka, a koji poslovnu djelatnost obavljaju temeljem Ugovora o zakupu prostora i/ili zakupa javne površine u poslovnom prostoru i/ili na javnoj površini u vlasništvu Općine Viškovo imaju pravo na djelomično oslobađanje plaćanja zakupnine razmjerno postotku pada prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec prethodne godine, osim pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost.

Pravo na djelomično oslobađanje plaćanja zakupnine gospodarstvenici mogu ostvariti mjesec travanj i za svaki naredni mjesec do opoziva Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka 2020. i to prema sljedećim postotcima: 

 

PAD PRIHODA/PRIMITAKA PRAVO NA DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE
10 % – 30 % 30 %
31 % -50 % 50 %
51 % -70 % 70 %
71 % -90 % 90 % 
91 % -100 % 100 %

 

Gospodarstvenicima koji temeljem suglasnosti Općine Viškovo imaju sklopljen ugovor o podzakupu prostora i/ili javne površine s trećim stranama odobrit će se korištenje mjere potpunog ili djelomičnog oslobađanja plaćanja ugovorene zakupnine ukoliko dokažu da podzakupnik ispunjava uvjete za potpuno ili djelomično oslobođenje zakupnine, da su podzakupnika oslobodili ili djelomično oslobodili od obveze plaćanja podzakupnine i da je podzakupnik potpuno ili djelomično oslobođen od obveze plaćanja zakupnine na način propisan ovom Odlukom.

Također, Odlukom je utvrđeno da se tijekom trajanja posebnih okolnosti utvrđenih Odlukom o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka 2020. godine neće pokretati postupci prisilne naplate dospjelih dugovanja na ime komunalne naknade za poslovni prostor, komunalne naknade za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, zakupnine za zakup prostora u vlasništvu Općine Viškovo i zakupnine za zakup javne površine u vlasništvu Općine Viškovo gospodarstvenika prema Općini Viškovo, osim ukoliko bi to utjecalo na njihovu zastaru.

Isto tako, od mjeseca ožujka do opoziva Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka 2020. godine neće se obračunavati zakonske zatezne kamate na dospjela potraživanja gospodarstvenika na ime komunalne naknade za poslovni prostor, komunalne naknade za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, zakupnine za zakup prostora u vlasništvu Općine Viškovo i zakupnine za zakup javne površine u vlasništvu Općine Viškovo.

Gospodarstvenici pravo na mjere propisane ovom Odlukom ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva, dostavom dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta za korištenje tražene mjere i izjave o istinitosti podataka. Za podmirene obveze za mjesece za koje se utvrdi da gospodarstvenik ostvaruje pravo na mjere iz ove Odluke naknadno će se izvršiti prijeboj,  neće se vršiti povrat uplaćenih sredstava.

„Drago mi je da je općinsko Vijeće jednoglasno prihvatilo moj prijedlog i time pokazalo razumijevanje za gospodarstvenike u ovim nepredviđenim okolnostima. Nastojimo u prvom redu pomoći onim gospodarstvenicima koji nisu ostvarili prihode/primitke od propisivanja mjera i u potpunosti ih oslobađamo obveze plaćanja zakupnine, osim obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost koja nije u nadležnosti Općine Viškovo, te komunalne naknade ali smo uzeli u obzir i one skupina gospodarskih subjekata čiji su prihodi/primitci značajno umanjeni za koje su predložene mjere pomoći razmjerno padu njihovih prihoda/primitaka. Financijske posljedice predloženih mjera pomoći na proračun primarno ovise o vremenu trajanja posebnih mjera te o broju gospodarstvenika koji će zatražiti pravo na razmjerno umanjenje svojih obaveza. U trenutku predlaganja mjera pomoći, analizom broja gospodarstvenika koji ostvaruju pravo na mjere oslobađanja i projekcijom broja gospodarstvenika za koje se pretpostavlja da je u njihovom poslovanju došlo do smanjenja prihoda/primitaka očekujemo da će se njihov financijski učinak osigurati u sklopu planiranih stavki proračuna“, izjavila je načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari