#

Oznaka: 24.02.2021. godine u 11 sati Robert Marčelja i službeno će objaviti kandidaturu za načelnika Općine Jelenje za iduće mandatno razdoblje 2021.-2025.