#

Oznaka: a onda su teške riječi i povišeni tonovi zapljuštali i između Sarah