#

Oznaka: ono je danas bilo prema najavama – vrlo neugodno.