#

Oznaka: Reciklažno se dvorište nalazi na kraju naselja Podhum. Radi se o najvećem projektu gospodarenja otpadom na području Općine Jelenje i jedini je takve vrste na Grobnišćini