JAČANJE POVJERENJA POTROŠAČA

EU od danas primjenjuje nova pravila o čišćim i sigurnijim vozilima: Kazne i do 30.000 eura!

Foto: Riportal

Posljedica je to reforme započete nakon skandala ‘Dieselgate’

Od danas se počinje primjenjivati Uredba EU-a o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila koja je donijeta još u svibnju 2018., a cilj joj je sveobuhvatna reforma dosadašnjeg sustava homologacije i nadzora tržišta. Novim će se pravilima poboljšati kvaliteta i neovisnost homologacije i ispitivanja vozila, postrožit će se kontrola automobila koji se već nalaze na tržištu EU-a i učvrstiti cijeli sustav uvođenjem strožeg europskog nadzora.

Podsjetimo, homologacija je postupak za potvrđivanje da vozilo ispunjava sve zahtjeve za stavljanje na tržište i za strogu provjeru kontinuirane usklađenosti proizvođača s pravom EU-a, uključujući ograničenja emisija kako je utvrđeno u zasebnoj uredbi. EK je 2016. predložila nova pravila o homologaciji nakon skandala ”Dieselgate”, a Europski parlament i Vijeće donijeli su ih 2018.

”Europljani i Europljanke s pravom očekuju da će voziti najčišće i najsigurnije automobile. Za to su potrebne stroge kontrole automobila koji se stavljaju na tržište i prometuju po našim cestama.

Drugi je preduvjet stvarna primjena pravila i nadzor na europskoj razini: zbog toga će Europska komisija odsad moći provoditi kontrole ili provjere automobila te u slučaju kršenja zakona pokrenuti opoziv vozila na razini EU-a i izricati novčane kazne u iznosu do 30.000 eura po automobilu. To je još jedan korak prema čišćoj i sigurnijoj mobilnosti, za što su u kontekstu krize potrebna još veća ulaganja u infrastrukturu i inovacije usmjerena na budućnost. Nastojimo obnoviti povjerenje potrošača i ujedno ojačati jedinstveno tržište te pomoći u izgradnji održivosti i globalne konkurentnosti europske automobilske industrije”, istaknuo je Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište.

Stupanjem na snagu ove Uredbe, osigurat će se neovisnost i kvaliteta ispitivanja prije stavljanja automobila na tržište. Naime, kako bi stekle i zadržale svoje imenovanje u pojedinoj državi članici, tehničke službe zadužene za ispitivanje i preglede novih modela automobila trebaju proći strogi postupak ocjenjivanja koje provode neovisni kontrolori, a rad nacionalnih homologacijskih tijela ocjenjuju stručnjaci kako bi se relevantna pravila rigorozno provodila u cijeloj Europskoj uniji.

Uredbom će se ujedno poboljšati kontrola automobila koji su već u prometu, odnosno dostupna na tržištu.  Od sada će se od država članica EU zahtijevati redovito provođenje barem najmanjeg broja godišnjeg ispitivanja na vozilima, a na svom području moći će poduzeti zaštitne mjere protiv nesukladnih vozila te pritom ne moraju čekati da homologacijsko tijelo poduzme mjere.

Također, EK odsad može provjeravati vozila u laboratorijskim i u stvarnim, cestovnim uvjetima. Ako neki proizvođač prekrši homologacijske propise, npr. ako ugradi napravu za varanje na ispitivanju ili podnese lažnu izjavu, Komisija može naložiti opoziv vozila u cijelom EU-u i nametnuti sankcije tom proizvođaču u iznosu do 30.000 eura po automobilu. Takve su mjere do stupanja na snagu ove Uredbe mogla uvesti isključivo nacionalna tijela koja su homologirala automobil.

Od donošenja Uredbe 2018. proizvođači automobila, homologacijska tijela i drugi dionici neumorno rade na provedbi novih pravila kako bi se prilagodili strožim zahtjevima. Komisija je osigurala dodatna sredstva za Zajednički istraživački centar (JRC), koji preuzima novu ulogu u nadzoru tržišta, kao i za potrebno dodatno osoblje, operativne troškove i izgradnju dvaju novih laboratorija. JRC sad ima dva nova najsuvremenija laboratorija za provođenje provjera.

Reforma JE dio sveobuhvatnog rada EK na postizanju čistog, održivog i konkurentnog automobilskog sektora kako je utvrđeno u Komunikaciji Komisije ”Europa u pokretu”. Inicijative Komisije uključuju standarde kvalitete zraka i emisija CO2, poboljšanje ispitivanja emisija iz automobila ili potporu za alternativna goriva i proizvodnju baterija te zaštitu konkurentnosti europske industrije.

Video dana: