NEPREDVIDIVO

Kuga, španjolska gripa…: Nacije su rasle i padale na valovima pandemija

Foto: PickPik

Pandemije su poznate po tome da uzrokuju kaos, ali i po sposobnosti čovjeka da se prilagodi promijenjenim okolnostima

VIDEO DANA