HZJZ OBJAVIO UPUTE

Što ako se turist zarazi koronom u Hrvatskoj? Evo tko ide u bolnicu, a tko u izolaciju ili kući

Photo: Ilustracija (Goran Kovacic/PIXSELL)

Strani gosti koji su kontaktirali oboljelog mogu se i prije isteka izolacije oboljelog vratiti u svoje matične države

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je upute za slučaj zaraze turista u Hrvatskoj u kojima se navodi da se strane turiste s potvrđenim covidom-19 odmah prebacuje u  predviđenu zdravstvenu ustanovu, dok se domaći turisti s blažim simptomima šalju kući u izolaciju po mogućnosti vlastitim prijevozom.

Strani gosti koji su kontaktirali oboljelog mogu se i prije isteka izolacije oboljelog vratiti u svoje matične države, nakon konzultacija sa javnozdravstvenim vlastima njihove zemlje.

Zaposlenici u smještaju u kojem je bio smješten zaraženi turist, a koji su također zaraženi, moraju biti podvrgnuti bolničkom liječenju ili izolaciji, ovisno o težini simptoma. Zaposlenici kojima nije potvrđena bolest, a bili su u kontaktu sa zaraženim turistom, moraju u izolaciju.

O završetku izolacije i zdravstvenom stanju skrbi nadležni liječnik koji je odredio karantenu, odnosno samoizolaciju, navodi se uz ostalo u uputama objavljenima na internetskim stranicama HZJZ-a.

Kompletne upute pročitajte u daljnjem tekstu:

Jedinice lokalne samouprave, lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hotelsko turistički kompleksi većih hotelsko turističkih društava definirati će dodatne pružatelje

Jedinice lokalne samouprave, lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hotelsko turistički kompleksi većih hotelsko turističkih društava definirati će dodatne pružatelje zdravstvene zaštite za goste turističkih smještajnih objekata prvenstveno kroz organizaciju turističkih ordinacija odnosno ordinacija koje će biti nadležne za pojedine smještajne objekte.

Na područjima koja prihvaćaju turiste lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurati a će kapacitete za pravovremenu dijagnostiku COVID COVID-19. Lokalni stožeri civilne zaštite i domovi zdravlja osigurati će mogućnost uzimanja briseva kod sumnji na COVID-19 u nadležnim ambulantama ili potencijalno prilikom kućnh posjeta 19 gostima u smještajnim objektima.

Lokalni stožeri civilne zaštite, domovi zdravlja i hitna medicinska služba o osigurati će prijevoz do liječnika primarne zdravstvene zaštite i do bolnice za oboljele goste.

Regionalni i lokalni stožeri civilne zaštite i jedinice regionalne i lokalne samouprave o osigurati će organiziranu izolaciju za oboljele od COVID COVID-19 čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i organiziranu karantenu karantenu/samoizolaciju za zdrave kontakte oboljelih koji moraju biti u karanteni/samoizolaciji.

Na mrežnim stranicama općina, gradova i županija, te njihovih turističkih zajednica objaviti kontakt podatke (telefonske brojeve) i radno vrijeme nadležnih liječničkih ordinacija/ambulanti koje skrbe o turistima, na hrvatskom jeziku, engleskom i jezicima jeziku, turista koji najviše posjećuju ta odredišta.

Kod postavljanja sumnje na zaraznu bolest COVID COVID-19 u posjetitelja smještajnog objekta vrijedi elja objekta, sljedeće: 

Odgovorna osoba odnosno osoba koju on ovlasti u smještajnom objektu obavještava o bolesti gosta liječnika u ugovornoj ambulanti ili liječnika u turističkoj ambulanti (u daljnjem tekstu: nadležni liječnik) radi obavljanja pregleda.

Ako u prvom kontaktu s liječnikom, nadležni liječnik postavi sumnju da je osoba zaražena virusom SARS-CoV-2 odgovorna osoba smještajnog objekta zamoli gosta da ostane u smještajnoj jedinici sa zatvorenim vratima te osigura bolesnom gostu medicinsku (kiruršku) masku i papirnate maramice u dovoljnoj količini te uputi gosta da ne izlazi iz sobe sve do liječničkog pregleda (dolazak liječnika u kućnu posjetu ili organizirani prijevoz bolesnog gosta do liječničke ordinacije) i dobivanja daljnjih uputa.

Nadležni liječnik pregledom bolesnika utvrđuje jesu li zadovoljeni kriteriji postavljanja sumnje na COVID-19 i ovisno nadalje o kliničkom stanju gosta određuje potrebu za pozivanjem 19 epidemiologa. Pri postavljanju sumnje na COVID COVID-19, uzima se ili organizira uzimanje brisa radi i pravovremene dijagnostike COVID 19 infekcije i određuje se bolesnom gostu i njegovim COVID-19 bliskim kontaktima izolacija u smještajnim jedinicama do prispijeća rezultata testiranja.

Zaposlenici smještajnog objekta odnosno pružatelji usluga smještaja u domaćinstvu ne ulaze ji u sobu u kojoj je osoba pod sumnjom na COVID-19 i sobe u kojoj su njezini bliski kontakti a 19 kontakti, goste se obavijesti da se zamjena posteljine kao i čišćenje sobe neće odvijati u uobičajenim razmacima i na uobičajeni način.

Svaki takav gost mora sam održavati čistoću sobe/prostora način. u kojem boravi sa sredstvima koja će smještajni objekt ustupiti na raspolaganje. Usluživanje obroka odvijati će se dostavom u sobu, a gosti koji nemaju polupansionski ili puni pansionski smještaj kupovati (naručivati) će obroke iz smještajnog restorana radi kontrole ulazaka i taj izlazaka u smještajni objekt/sobu uz dostavu obroka do pred vrata sobe/apartmana.

U manjim ili apartmanskim smještajnim objektima će vlasnik ili odgovorna osoba za smještaj organizirat dostavu hrane i ostalih potrepština za gosta do vrata sobe te kontaktirati s nadležnom zdravstvenom službom. Ako postoji potreba kontakta s bolesnim gostom za vrijeme čekanja na rezultate testiranja n na COVID-19, određuje se jednu osobu koja će se baviti tim gostom uz obvezno nošenje zaštitne jedna medicinske maske i rukavica te održavanje fizičke udaljenosti od bolesnika.

Maske, rukavice i slična zaštitna oprema treba odmah nakon korištenja biti bačena u kan za kantu otpatke s poklopcem u koju su uložene dvije plastične vrećice za otpad Nakon bacanja otpad. zaštitne opreme u smeće, djelatnici trebaju oprati ruke sapunom i vodom ili ih dezinficirati.

Gosti koji su dio iste grupe ili iste obitelji s oboljelim također moraju ostati u svojim sobama moraju dok se ne uspostavi kontakt s nadležnim liječnikom te do prispjeća nalaza ako liječnik postavi sumnju na COVID-19.

Ako liječnik utvrdi da gost nije inficiran COVID-19 određuje mu terapiju za njegovo stanje, samoizolacija se ukida gostu i njegovim bliskim kontaktima i gost se može slobodno kretati po objektu koliko to dopušta njegov zdravlje i zaštita zdravlja ostalih gostiju turističkog objekta.

U slučaju potvrde zarazne bolesti COVID-19 kod gosta, vrijedi sljedeće:

Gosta kojemu je COVID COVID-19 potvrđen i njegovo zdravstveno stanje zahtjeva hospitalizaciju, transportira se u zdravstvenu ustanovu sukladno uputi liječnika a ovisno o težini bolesti, korištenjem osobnog vozila, organiziranog transporta ili sanitetskim prijevo prijevozom.

U slučaju nagle pojave teških, po život ugrožavajućih simptoma poziva se hitna medicinska služba. Transport javnim prijevozom NIJE DOZVOLJEN. U dogovoru s nadležnim liječnikom, domaćim gostima kod kojih je potvrđena bolest COVID COVID- 19 s blagim simptomima ili koji nemaju simptome bolesti, preporučljivo je da se upute se u ima izolaciju u vlastitom smještaju (kod kuće) vlastitim prijevozom i bez korištenja javnog kuće),prijevoza, ako je to moguće.

U tom slučaju daljnju skrb o oboljelom vodi njihov izabrani , liječnik ili nadležni liječnik prema mjestu izolacije (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom). Domaći gosti koji su kontakt s oboljelim idu kući u samoizolaciju o čemu dalje skrbi njihov osti izabrani liječnik (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom) u epidemiologom).

Strani gost s potvrđenom COVID 19 bolešću čije zdravstveno stanje ne zahtijeva st COVID-19 hospitalizciju i domaći gost s potvrđenom COVID 19 infekcijom koji nema uvjete za izolaciju COVID-19 kod kuće treba se smjestiti u organizirani smještaj za izolaciju u zajednici, koji je predvi predviđen za takve potrebe od strane lokalne samouprave, na način da se gosti premještaju u unaprijed samouprave, pripremljeni objekt prikladan za boravak u izolaciji (objekti određeni i opremljeni od lokalnog Kriznog stožera ili lokalne samouprave mogu biti apartmani, kuć mobilne kućice, kuće, dormitoriji, itd) o čemu dalje skrbi nadležni liječnik za smještajni objekt (u konzultaciji s nadležnim epidemiologom).

I vrijedi i za goste koji su bliski kontakti oboljeloga, a kojima je Isto potrebno organizirati karantenu/ karantenu/samoizolaciju. Strani gosti kojima je potvrđena COVID 19 bolest i strani gosti bliski kontakti oboljeloga od COVID-19 COVID-19 mogu se prije isteka izolacije oboljeloga, odnosno karantene/samoizolacije za 19 zdrave bliske kontakte, vratiti u svoje države nakon konzultacije s javnozdravstvenim vlastima konzultacije njihove zemlje porijekla putem IHR sustava (međunarodni zdravstveni propisi) i dogovora o načinu i financiranju njihova transporta u matične zemlje.

Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smješta kojemu je smještaja potvrđen COVID-19, moraju biti podvrgnuti bolničkom liječenju ili izolaciji u vlastitom domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici, ovisno o težini bolesti.

Zaposlenik odnosno osoba u domaćinstvu u kojemu se pruža usluga smještaja koji su bili u bliskom kontaktu s osobom kojoj je potvrđen COVID-19, moraju biti podvrgnut izolaciji u domu ili organiziranoj izolacijskoj jedinici za zdrave kontake oboljelih od COVID COVID-19. O završetku izolacije i zdravstvenom stanju skrbi nadležni liječnik koji je propisao izolaciju ili karantenu/samoizolaciju.

Vijesti.hr

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Views Views