BITKA DAVIDA I GOLIJATA… Vukovara s jedne strane i agresora s druge: ‘Bila je to borba za svaku kuću’

Neprijatelj je bio blizu, oni u jednoj kući, mi u drugoj, to je bila borba prsa u prsa’