Hrvatska je dobila Nacionalni registar slabovidnosti i to prvi u svijetu: sve više slabovidne djece u Hrvatskoj

Hrvatska je dobila Nacionalni registar slabovidnosti i to prvi u svijetu