USPJEŠNI U POVLAČENJU SREDSTAVA

BRAVO Riječki sportski savez i Športski savez osoba s invaliditetom financirali čak 57 uspješnih projekata iz EU fondova

Riječki sportski savez i Sportski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke uspješni u povlačenju EU sredstava, pa su tako u proteklih pet godina proveli ili još uvijek provode čak 57 projekata financiranih iz EU fondova.

Od tog broja, čak 32 projekta se odnose na Zajednicu sportova „Riječki sportski savez“, koja je najuspješnija sportska organizacija u Hrvatskoj po broju projekta koji su dobili europska sredstva. Njihovi projekti usmjereni su na uključivanje što većeg broja građana, posebice mladih, u sport, čija se važnost ne sagledava samo kroz očuvanje i unapređenje zdravlja, već i kao jedan od dobrih načina kako povećati socijalnu inkluziju osoba u nepovoljnom socijalnom položaju.

Kad govorimo o EU projektima koje je proveo ili provodi Sportski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke, radi se o 25 iznimno vrijednih projekata, koji se prvenstveno odnose na poboljšanje zdravlja, unapređenje sportskih aktivnosti  i povećanje inkluzije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Promoviranje svijesti o važnosti bavljenja sportom među mladima

U tijeku je projekt „EU on the move“, koji je zapravo europska inačica projekta Ri Move kojeg Riječki sportski savez unazad par godina uspješno provodi u nižim razredima riječkih osnovnih škola. Kao i osnovni program, osim poticanja djece na bavljenje sportskom aktivnošću, europski projekt uključuje i druge aktivnosti, kao što su  poticanje djece na čitanje knjiga vezanih uz sport i tjelesnu aktivnost, zdravija prehranu, briga o okolišu i sl. Ovim EU projektom ne samo da će se olakšati provedba Sportske škole Grada Rijeke „Ri Move“, već ovaj riječki primjer dobre prakse prerasta u europski model za uključivanje djece u sport.

Drugi projekti koji se tiču mladih već su provedeni. Fit2Fit se bavio idejom se kroz sport omogućuje da se “uklopi” ili uključi mlade ljude u društvo, a sve kroz razvijanje poduzetničkih vještina. Kroz projekt SETEA (Sport Education Triggering Entrepreneurial Action) nastojalo se omogućiti onima koji rade s mladima i potencijalnim sportskim poduzetnicima primjena sportskih metoda i praksi s ciljem širenja poduzetničkog duha i vještina među mladima s manje mogućnosti. Sličan projekt bio je „Delete the risk!“, kojim su povećana znanja i vještine onih koji rade sa mladima u cilju efektivnijeg rada sa mladim ljudima koji su odustali ili su u riziku od odustajanja od obrazovanja. Projekt Back2Track bavio se pak uključivanjem djece u nepovoljnom položaju u sport i fizičku aktivnost.

Razmjena mladih s naglaskom na sportskim aktivnostima kao kulturnom faktoru provedena je kroz projekt „TOULOUSE-European culture club“, dok se socijalnom inkluzijom u području sporta i promicanjem volonterstva u sportu bavio projekt „Move to improve“.

Cilj projekta „European everyday od sport“ bilo je promicanje Europskog tjedna sporta i podizanje svijesti o važnosti bavljenja sportom i fizičkim aktivnostima, naročito među mladima. Borba protiv pretilosti i usađivanje važnosti sporta i zdrave prehrane mladima bio je cilj projekta „Healthy Life IN, Obesity OUT!“.

Projekt SIS (Safe In Sport) bio je posvećen problemu preopterećenja treningom, dok se projekt „Three Points Shot to Health“ bavio razmjenom najboljih košarkaških praksi i zaštita košarkaša, posebno onih najmlađih, od opasnosti po zdravlje i osiguravanje njihove sigurnosti poboljšanjem uvjeta treninga i natjecanja.

Poticanje rekreacije i borba protiv dopinga

Projekt Bocce together, active forever – BETTER bavio se problematikom izumiranja tradicionalnih europskih sportova i igara i kroz razvoj modula obuke i organizaciju međunarodnih radionica i turnira, promovira se tradicionalni hrvatski sport – boćanje. Tradicionalne igre nastojale su se promovirati kroz razmjenu najboljih praksi projekta Traditional games are meeting – The Game.

Osim sportu, Riječki sportski savez posvećen je i poticanju rekreacije građana. Tako je početkom godine započeo projekt DARE (Digital Active Region Europe), koji se zalaže za vanjski, digitalno potpomognuti, održivi program zdravlja i fitnesa – recimo „zeleni “zdravi program.

U tijeku je projekt EDJCHS „EDucating Judo Coaches for Older practitioners“, kojem je cilj unaprijediti znanje o treniranju juda za starije pojedince kako bi se doprinijelo jačanju uspješnog starenja u Europi.

Rekreativno bavljenje sportom sagledano je i kroz borbu protiv dopinga. Tako su se projekti „Just sport“ i „Green seal“ bavili podizanje svijesti među rekreativnim sportašima o štetnosti konzumiranja steroida, stimulansa, hormona, narkotika i ostalih zabranjenih sredstava. Na dostignuća tih već provedenih projekata naslanja se projekt koji je u tijeku DORGIS (Doping Roadblock Game In Sport- Augmented Reality). Cilj projekta je razviti inovativnu antidoping igru koja će koristiti revolucionarnu tehnologiju čiji je cilj informirati i educirati mlade sportaše od 9-16 godina o opasnostima korištenja zabranjenih droga i tvari, razjasniti preciznu prirodu rizika koji predstavljaju doping rekreacijsku razinu i istodobno promiču sportsku etiku i zdravu prehranu.

Zalaganje za spolnu ravnopravnost i poštivanje

Već je proveden projekt APTSA (A Path to TranSportAction), čiji je glavni cilj bio promicanje ravnopravnosti među spolovima kroz sport u kombinaciji s metodama neformalnog obrazovanja.

U tijeku je pak projekt „Re (IN) novacijska marketinška strategija u poluprofesionalnim ženskim timovima“ (RINMSASFT). Projekt ima za cilj jačanje kompetencija menadžera poluprofesionalnih ženskih sportskih timova kroz proces usavršavanja. promicanjem i podrškom dobrom upravljanju u sportu s posebnim naglaskom na glavni prioritet poticanju i poboljšanju ravnopravnosti spolova u sportu.

Dvije glavne teme kojima će se RSS baviti u projektu „SONKEI – Poštovanje u sportu, Poštovanje u životu“ su zaštita maloljetnika i promicanje rodne ravnopravnosti. Obrazovanjem sportskih profesionalaca i sudionika u sportskim programima u osnovnim sportskim organizacijama promovirat će se pozitivne vrijednosti u sportu i time zaštititi fizički i moralni integritet maloljetnika u osnovnom i elitnom sportu.

Poboljšanju sistema dobrog upravljanja u sportskim klubovima i organizacijama težio je projekt Good Governance in Sport, dok je cilj projekta MOST (MObility of STaff bilo  razmjenom iskustava administrativnog osoblja u sportu postići veću efikasnost u sportskim organizacijama. Riječki sportski savez proveo je i projekt sportske diplomacije, Sport Diplomacy Academy.

PASSPORT (Project for Academy Sport SupPORT) je projekt čiji je vodeći partner bio upravo Riječki sportski savez, a ovaj važan projekt pokrenut je s ciljem podrške i poticanja dualnih karijera sportaša postavljanjem transnacionalne mreže partnera koji će razviti platformu za edukaciju sportaša u sportskom menadžmentu, kako bi se doprinijelo njihovoj zapošljivosti.

Smanjivanje nezaposlenosti razvojem poduzetničkih vještina

Kako edukacijom odraslih pridonijeti smanjenju nezaposlenosti i razviti njihove poduzetničke vještine kroz sport bavio se projekt s-PORTEND.

Slična tema, razvoj poduzetničkih vještina odrasle populacije kroz sport, bila je tema projekta „Let’s take sport out of youth“.

Poticanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti kroz sport

Riječki sportski savez usmjeren je i na projekate koji se odnose na poticanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti kroz sport.

„LET’S INCLUDE“ imao je za cilj promovirati socijalnu uključenost i jednake mogućnosti za mlade s invaliditetom kroz sport, u prvom redu pokazujući talente i rušeći stereotipe o invalidnosti u školama, udrugama i čitavoj lokalnoj zajednici.

U tijeku su čak četiri projekta koji se odnose na poticanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti kroz sport. Projektom PROPELLERS želi se promovirati dobrovoljno sudjelovanje u sportskim aktivnostima i svijest o važnost tjelesnih aktivnosti koje poboljšavaju zdravlje u skladu s holističkim modelom zdravlja među općom populacijom u EU-u, s posebnim naglaskom na kategorije u nepovoljnom položaju (mladi u NEET statutu te osobe s invaliditetom).

Projekt “Hike together” više je usmjeren na mlade nepovoljnog socijalnog statusa, a usmjeren je na promicanje planinarenja i šetnje prirodom kao temelja za mnoge sportske aktivnosti, blagostanje i fitness.

Projekt Countering Exclusion In and Through Sports – “Suzbijanje isključenosti u sportu i kroz sport” (CEITS) ima za cilj iskoristiti potencijal neformalnog učenja povezanog sa sportskom praksom kao sredstvo za favoriziranje inkluzivnog pristupa sportskoj praksi kod mladih u dobi od 16 do 25 godina, potencijalnih sportaša, nasuprot dosadašnjim stereotipizacijama u supkulturama sporta (ponajviše protiv migranata, žena i LGBT osoba).

Cilj projekta Jita Kyoei je promicanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti za mlade. Program obuhvaća područja zaštite maloljetnika, dobro upravljanje (ljudska prava, demokracija, ravnopravnost spolova,…), sportske aktivnosti koje su korisne za zdravlje, obrazovanje, zapošljavanje, volontiranje.

Promocija sporta među osobama s invaliditetom

SSOI Rijeka  je proveo niz projekata čiji je glavni cilj promocija sporta među osobama s invaliditetom.

„Multisport Against Physical Sedentary“ odnosio se na stvaranje europske multisportne metodologije protiv pretilosti, sjedilačkog načina života i napuštanja sporta među djecom od 9 do 12 godina.

„ESFA- Development and Evaluation of Guide Models Mass Athletics for Sport sin Students with Special Needs“ uključivao je aktivnosti za promicanje dobrovoljnih aktivnosti u sportu, zajedno sa socijalno jednakim mogućnostima, te podizanje svijesti o utjecaju sporta na poboljšanje zdravlja.

Promocija sportskih aktivnosti za djecu i mlade u svrhu druženja, volontiranja u sportu i učenja dobrih praksi u vezi sa sportom, načinom života i pravilnim prehranom bila je glasni cilj projekta „Sport is My Freedom“.

Važnost odgovarajućih programa tjelesnog odgoja, kao i uloga sporta u osobnom razvoju te tjelesnoj i mentalnoj dobrobiti nastojala se promicati kroz projekt „Multisport“.

Promicanje volontiranja u sportu, obrazovanje, stvaranje sportskih radionica, promicanje sporta i tjelesne aktivnosti u partnerskim zemljama bio je cilj projekta „SYA – Sport Young Ambassadors“.

U tijeku je projekt „Social sport – inclusive community“, koji se odnosi na promociju sporta za osobe s invaliditetom na društvenim mrežama preko mladih aktivatora i motivatora.

Također, u tijeku su dva projekta koji se odnose na uključivanje osoba s invaliditetom u specifične sportove. Tako će se kroz projekt „Darts for the blind“ nastojati potaknuti razvoj i širenje pikada za slabovidne i slijepe osobe, a putem projekta „SAILAWAY“ razviti obuku i provesti edukaciju instruktora jedrenja za osobe s autizmom.

„Swimming for All“ uključuje  razmjenu dobrih praksi vezano uz metodologiju plivanja kao inkluzivne prakse.

U tijeku je projekt „Let’s swim beyond the handicaps“, kojim se žele uključiti djeca s poteškoćama u razvoju u društveni život i time poboljšati kvaliteta njihova života uključivanjem u svakodnevni život kroz zajedničke sportske aktivnosti s njihovim vršnjacima. Ciljne skupine su djeca s tjelesnim invaliditetom i djeca bez invaliditeta u dobi od 12 do 16 godina.

„Integrating Diversities Through Watersports“ bavio se postizanjem socijalne integracije provedbom sportova u vodi i tjelesnim aktivnostima koje se odvijaju u vodi, kao što su plivanje, ronjenje, sinkronizirano plivanje, jedrenje.

Nedavno je započeo i projekt „Voga & Share“ čiji je cilj stvaranje novog modela koji bi kroz rekreativno veslanje jačao mlade ljude i promicao socijalnu uključenost.

Također, provodi se i projekt „Train4Inclusive“, čiji je cilj unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom te njihovih roditelja i skrbnika. Projekt će osigurati razmjenu dobrih  praksi između ljudi koji nadziru i provode sportske aktivnosti osoba s invaliditetom kako bi se sustavno mogao pratiti njihov tjelesni, kognitivni i socijalni napredak.

Sport za sve

Iako su svi EU projekti usmjereni na poticanje socijalne inkluzije i omogućavanja sporta za sve, nekim projektima upravo je to glavni cilj.

RE SPORT (Development of European Sports Network for Rehabilitation of Persons with Special Needs) bavio se održavanjem treninga za osobe s posebnim potrebama u raznim sportovima te suradnja s djecom i organizacijama mladih da bi se potaknulo socijalno uključivanje osoba s posebnim potrebama kako bi imali jednake mogućnosti u sportu.

Sada je u provedbi projekt pod istim akronimom ”Re-Sport”, puni naziv ”Youths Post-rehab Sport Activation“. Cilj projekta je mladim osobama s teškoćama  omogućiti ravnopravno sudjelovanje u sportskim aktivnostima, uzimajući u obzir njihovo zdravstveno stanje. Stručnjaci iz osam zemalja  pokušat će prepoznati probleme koji sprečavaju mlade osobe s invaliditetom da se bave sportom nakon rehabilitacije. Prikupljaju se lokalne, regionalne, nacionalne i europske prakse i koncepti na polju inovativnih pristupa motivaciji mladih s invaliditetom za sport te će se nastojati  razviti niz vježbi za uključivanje u sportske aktivnosti.

Kroz projekt „Sport 4 All“ provedena je edukacija profesora i trenera o organizaciji inkluzivnih sportskih aktivnosti koje su ključne za uključivanje opće zajednice. U tijeku je projekt „South-East European Youth Para-Sport Exchang“ u sklopu kojeg će se organizirati kampovi i radionice za trenere za osobe s invaliditetom u različitim europskim zemljama u svrhu međusobne razmjene znanja i iskustva.

U tijeku je i projekt “Kineziterapijskim aktivnostima do inkluzije djece s teškoćama u razvoju“ (KIDS), koji je usmjeren na unaprjeđenje socijalne uključenosti i povećanje razine uključenosti u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici.

„Integrating disabled people into social life with the hypotherapy – hydrotherapy method“ u prijevodu je Integracija osoba s invaliditetom u društveni život pomoću metode hipoterapije-hidroterapije, što pridonosi razvoju socijalnih, inkluzivnih, fizičkih i psiholoških aspekata osoba s invaliditetom

U sklopu projekta „Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada (ActivOSI)“ provedena je edukacija i osposobljavanje osoba s invaliditetom kako bi ih se približilo tržištu rada i povećalo mogućnosti njihova zapošljavanja.

U tijeku je projekt „VIWAS – Visually Impaired Water polo Spectators. Broadcasting of water polo“ čiji je cilj stvoriti dobro strukturiran sveobuhvatan vodič za  vaterpolo osoba s oštećenjem  vida te pružiti podršku u audio deskripciji utakmica.

Unapređenje zdravlja

Projekt „Mental European Network of Sport Events“ promovirao je uvođenje sporta u postupak liječenja i socijalizacije za osobe s mentalnim problemima ili intelektualnim teškoćama te podizanje svijesti u javnosti o potrebi razvoja novih specifičnih pristupa u povezivanju sporta i mentalnog zdravlja.

S druge strane, projekt „SPHERE – Sport Healing Rehabilitation“ bio je usmjeren na sve ljude s mentalnim problemima poput depresije, anksioznosti, bipolarnog poremećaja, shizofrenije itd. kako bi se poboljšala njihova kvaliteta života, zdravlja i dobrobiti te zaštitila njihova prava, dostojanstvo i uključivanje stvaranjem terapijskih programa koji kombiniraju tjelesnu aktivnost i sport sa psihijatrijskom rehabilitacijom.

U tijeku je projekt PAYAMOS, koji potiče razvoj mobilnosti i prijevoza djece, mladih s invaliditetom i osoba s invaliditetom te prevenciju pretilosti. Kroz projekt će se pokušati utvrditi korelacija između dječjeg zdravlja s obzirom na njihov prijevoz do škole.

Također, u provedbi je projekt „Holistic Sport Disciplines for People With Intellectual Disability: Hospitality“ u sklopu kojeg se promiču lagane sportske aktivnosti i meditacija za osobe s intelektualnim teškoćama.

 

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari