GRADSKO VIJEĆE PRIHVATILO ODLUKU

Decentralizirana državna sredstva za redovne troškove osnovnih škola i održavanje školskih zgrada

Gradsko vijeće prihvatilo je odluku o raspoređivanju decentraliziranih državnih sredstava za financiranje osnovnog školstva u 2023. godini.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom i uredbom o minimalnim financijskim standardima utvrđuje minimalan iznos sredstava koja je potrebno osigurati za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije.

Temeljem kriterija i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava, Gradu Rijeci je u 2023. godinu raspoređeno 2.462.160,00 eura, što je za 7.142,55 eura ili 0,29% više u odnosu na plan za prethodnu godinu.

Odlukom Gradskog vijeća, donesenoj na 15. sjednici Gradskog vijeća, Grad Rijeka preraspodjeljuje sredstva po krajnjim korisnicima i namjenama u skladu s objektivnim potrebama osnovnog školstva. Tako je 1.923.360,00 eura namijenjeno za materijalne i financijske rashode, 347.200,00 eura za tekuće i investicijsko održavanje, a 191.600,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

U okviru gradske odluke financira se 25 osnovnoškolskih ustanova Grada Rijeke, a važno je napomenuti da se, kao i svih godina do sada, u okviru Centra za odgoj i obrazovanje financira ostvarivanja srednjoškolskih programa, zatim Osnovna škola za klasični balet i suvremeni balet pri Osnovnoj školi Vežica, Područna škola koja djeluje pri KBC-u Rijeka, lokalitet Kantrida u okviru Osnovne škole Kantrida, kao i druge područne škole matičnih gradskih osnovnih škola.

Zbog uvećanja cijena povećani rashodi škola

Što se tiče materijalnih rashoda, svakoj će se osnovnoj školi doznačiti sredstva uvećana za 9,9 % u odnosu na prethodnu godinu.
„Ovo uvećavanje se predlaže zbog već ostvarenih uvećanja cijena tijekom prošle godine, kao i najave njihovog daljnjeg povećanja. Naime, svakoj osnovnoj školi sredstva se bilanciraju temeljem prosječnog ostvarenja svih materijalnih i financijskih rashoda financiranih na teret decentraliziranih prihoda u posljednjih pet godina, uvećana za 9,9%. Naime, već u 2022. godini bilančna prava utvrđena za financiranje minimalnog financijskog standarada javnih potreba osnovnog školstva nisu bila dostatna za pokriće svih nužnih materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola zbog znatnih povećanja cijena uslijed inflatornih kretanja te je Grad Rijeka za ovu namjenu osigurao i dodatna sredstva na teret izvornih prihoda. Unatoč upućenim zahtjevima nadležnom Ministarstvu, povećana decentralizirana sredstva nisu se osigurala u 2022. godini, niti su se minimalna financijska sredstva povećala u tekućoj godini u skladu sa realnim povećanjem svih troškova škola“, ističe se u obrazloženju odluke.

Kao i prethodnih godina, uz decentralizirana sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2023. godinu osiguravaju i sredstva za premije osiguranja i štete na imovini te osiguranja škola od opće odgovornosti (uključuje i osiguranje od odgovornosti prema učenicima i zaposlenicima).

Iz decentraliziranih sredstava osigurava se i 47.166,00 eura za otplatu kredita za proteklih godina provedenu energetsku obnovu školskih zgrada.

Planirana sanacija školskih sportskih dvorana OŠ Pehlin i Ivana Zajca

U okviru Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom u 2023. godini za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola planiran je ukupan iznos od 538.800,00 eura.

Za održavanje objekata osnovnih škola predviđa se 347.200,00 eura. Tekuće i investicijsko održavanje uključuje sredstva za tekuće održavanje građevina te za hitne intervencije, tekuće popravke i otklanjanje nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenih pravnih osoba i drugih nadležnih tijela. Ova vrsta održavanja sastavni je dio Plana održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2023. godinu, koji je donio gradonačelnik Rijeke.

U Planu za 2023. godinu za ulaganja u objekte osnovnih škola planiran je iznos od 191.600,00 eura. Navedena sredstva planiraju se utrošiti na sanaciju školskih sportskih dvorana s naglaskom na zamjenu podnih obloga, i to: u sportskoj dvorani OŠ Pehlin (u ukupnom iznosu od 119.451,00 eura) i sportskoj dvorani OŠ Ivana Zajca (u ukupnom iznosu od 72.149,00 eura).

Zbog povećane potrebe osiguravanja sredstava za materijalne i financijske rashode ne predlaže se nabava proizvedene dugotrajne imovine osnovnih škola, već će se njihove hitne potrebe za nabavom opreme zadovoljiti iz drugih proračunskih izvora financiranja.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari