PRIHAĆENA ODLUKA

Decentralizirana državna sredstva za redovne troškove osnovnih škola i održavanje školskih zgrada

Gradsko vijeće prihvatilo je odluku o raspoređivanju decentraliziranih državnih sredstava za financiranje osnovnog školstva u 2022. godini.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Vlada Republike Hrvatske u odlukama o minimalnim financijskim standardima utvrđuje minimalan iznos sredstava koja je potrebno osigurati za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije.

Temeljem kriterija i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava, Gradu Rijeci je u 2022. godinu raspoređeno 18,5 milijuna kuna, što je 77 tisuća kuna ili 0,41% manje u odnosu na plan za prethodnu godinu.

Grad Rijeka preraspodjeljuje sredstva po krajnjim korisnicima i namjenama u skladu s objektivnim potrebama osnovnog školstva. Tako je 14,4 milijuna kuna namijenjeno za materijalne i financijske rashode, 1,4 milijuna kuna za tekuće i investicijsko održavanje, a 2,6 milijuna kuna za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

VIDEO DANA:

U okviru gradske odluke financira se 25 osnovnoškolskih ustanova Grada Rijeke, a važno je napomenuti da se, kao i svih godina do sada, u okviru Centra za odgoj i obrazovanje financira ostvarivanja srednjoškolskih programa, zatim Osnovna škola za klasični balet i suvremeni balet pri Osnovnoj školi Vežica, Područna škola koja djeluje pri KBC-u Rijeka, lokalitet Kantrida u okviru Osnovne škole Kantrida, kao i druge područne škole matičnih gradskih osnovnih škola.

Zbog uvećanja cijena energenata povećani rashodi škola

Što se tiče materijalnih rashoda, svakoj će se osnovnih školi doznačiti sredstva uvećana za 12% u odnosu na prethodne godine. Uvećanje je rezultat već ostvarenih uvećanja cijena počekom ove godine kao i najave njihovog daljnjeg povećanja, a što se naročito odnosi na energente (električna energija, centralno grijanje s toplom vodom, lož ulje i plin).

U 2022. godini, kao i protekle godine, iznos za financiranje materijalnih rashoda Centra za odgoj i obrazovanje utvrđen je u povećanom iznosu sukladno potrebama ove ustanove, s obzirom na to da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja prije tri godine utvrdilo da ustanovama koje imaju vlastito kombi vozilo za prijevoz učenika s teškoćama neće osiguravati sredstva za osiguranje, tehnički pregled i registraciju vozila, redovito servisiranje te usluge izvanrednog tekućeg održavanja vozila.

Iz gradskog proračuna, a mimo decentraliziranih sredstava, osiguravaju se i sredstva za premije osiguranja i štete na imovini te osiguranja škola od opće odgovornosti (uključuje i osiguranje od odgovornosti prema učenicima i zaposlenicima), kao i prethodnih godina.

Iz decentraliziranih sredstava osigurava se i 356 tisuća kuna za otplatu kredita za proteklih godina provedenu energetsku obnovu školskih zgrada te 300 tisuća kuna za provođenje aktivnosti e-Škole, odnosno cjelovite informatizacije procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola.

Uz aktivnosti koje podrazumijevaju odgovorno raspolaganje prihodima i racionalizaciju troškova, bilancirana sredstva za materijalne i financijske rashode u 2022. godini dostatna su za pokriće realnih potreba škola.

Planirano uređenje školskih sanitarnih čvorova

U Planu za 2022. godinu za ulaganja u objekte osnovnih škola planiran je iznos od 2.616.266,00 kuna.

Procijenjena ukupna vrijednost radova na sanaciji vanjske ovojnice OŠ Centar planirana je u iznosu od 3.840.750,00 kuna. Navedeni iznos dijelom će se podmiriti iz kapitalnih pomoći izravnanja za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva za 2022. godinu (1.596.266,00 kuna), dijelom iz neutrošenih sredstava pomoći izravnanja za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva iz 2021. godine koja nisu realizirana, a djelomično su bila planirana za tu namjenu (2.036.973,00 kuna), dok će se ostatak potrebnih sredstava planirati iz općih prihoda proračuna Grada (207.511,00 kuna).

Preostali dio sredstava kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2022. godini planira se utrošiti na poboljšanje sustava tople vode u sanitarnim čvorovima osnovnih škola u ukupnom iznosu od 320 tisuća kuna (OŠ-SE Belvedere, OŠ Brajda, OŠ Gornja Vežica, OŠ Nikola Tesla, OŠ Podmurvice, OŠ-SE San Nicolo, OŠ Škurinje, OŠ Trsat, OŠ Turnić, OŠ Vežica i OŠ Vladimir Gortan), uređenje učeničkih sanitarnih čvorova u OŠ Kantrida i OŠ Kozala u iznosu od 450 tisuća kuna te sanaciju sustava centralnog grijanja objekta OŠ Vladimir Gortan u iznosu od 250 tisuća kuna.

Gradsko vijeće je odluku o raspoređivanju decentraliziranih sredstava za osnovno školstvo donijelo na svojoj 7. sjednici.

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Gradovima se u okviru Odluke Vlade priznaju i bilančna prava za rashode za tekuće i investicijsko održavanje. Tekuće i investicijsko održavanje uključuje sredstva za tekuće održavanje građevina te za hitne intervencije, tekuće popravke i otklanjanje nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenih pravnih osoba i drugih nadležnih tijela.

Ova vrsta održavanja sastavni je dio Plana održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene te objekata nužnog smještaja za 2022. godinu.

Najveće ulaganje od 180 tisuća kuna odnosi se na radove uređenja stana domara i produženog boravka u OŠ Zamet te radove zamjene parketa u sportskoj dvorani OŠ Pehlin, za što je osigurano 150 tisuća kuna. Većina radova bit će izvedena tijekom ljetnih školskih praznika.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views