Državna revizija: U HNK Ivana pl. Zajca nabacivali se novcem na sve strane!

Bura oko Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca ne stišava se. Cinici bi rekli, zanimljivije je iza kulisa, no ispred njih! Tek što je (na tren?) utihnula rasprava „za ili kontra kazališne gerila-taktike“ intendanta Olivera Frljića koji je na čelu te kuće od rujna 2014., recentni nalaz Državne revizije o poslovanju riječkog Kazališta za 2013. godinu otkriva nepravilnosti u „papirnatom“ i financijskom poslovanju te kuće u 2013. godini, kada je na čelu HNK Ivana pl. Zajca bila intendantica Nada Matošević Orešković.

Kako otkrivaju službene internetske stranice Državnog ureda za reviziju, nalaz Revizije za 2013. godinu izrazito je nepovoljan po riječko Kazalište. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje, a revizori su „iščitavali“ knige u razdoblju od 22. rujna 2014. do 1. travnja 2015. godine.

U svom izvješću Državni ured za reviziju ističe da su na negativno mišljenje utjecale i ponovljene nepravilnosti iz prethodne revizije iz 2004. godine, a odnose se na računovodstveno poslovanje, prihode, rashode te postupke javne nabave. Kazalištu je tada naloženo da nepravilnosti otkloni, kako se ne bi ponavljale u daljnjem poslovanju.

No prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji ne iskazuju istinito rezultate poslovanja, kao ni stanje imovine i obveza, dok poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugim propisima.

Konkretno, revizijom za 2103. godinu utvrđeno je da su nepravilnosti utvrđene ranijom revizijom ponovno prisutne, a to su: manjkavosti cjelovitog godišnjeg popisa imovine i obveza, u donošenju programa rada, u planiranju prihoda i rashoda, u usklađivanu odredbi Pravilnika o radu, u isplati naknada na plaće u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora te u provođenju postupaka javne nabave.

Nada Matošević Orešković i Vojko Obersnel
Nada Matošević Orešković i Vojko Obersnel

Kazališnom vijeću na usvajanje nije dostavljen Godišnji program rada, a ni Financijski plan nije sastavljen prema uzisima struke. Također nisu provedene knjigovodstvene evidencije potraživanja i obveza te kostima, scenografije i rekvizita. U poslovnim knjigama nisu evidentirani rashodi i obveze koje se odnose na 2013. godinu u iznosu 556.185 kuna, te su za navedeni iznos manje iskazani ukupni rashodi i manjak prihoda.

Trošak smještaja vanjskih suradnika i zaposlenika Kazališta prikazan je kao rashod od 322.149 kune, no najam i korištenje stanova te plaćanje troškova hotelskog smještaja nije utvrđen internim aktima.
Otkriveno je i da su čak tri unajmljena stana koristili zaposlenici bez naknade, a porezi i doprinosi nisu obračunani ni plaćeni.

Revizija je utvrdila i da je planirana nabava robe, radova i usluga u vrijednosti 1.476.338 kuna, bez PDV-a, a obavljena je nabava u vrijednosti 3.344.586 kuna, što je za 1.868.248 kuna više od plana.

Propusti su učinjeni i u procesu nabave, gdje su mimo regula ugovarane usluge hotelskog smještaja, najam računalne aplikacije za prodaju ulaznica, te materijal za izradu scenografije i kostima, dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, prijevozničke usluge, usluge čišćenja… u iznosu 1.933.126 kuna.

Zanimljivo je i da je zaposlenik koji obavlja rukovodeće poslove na temelju narudžbenica naručio usluge prijevoza u vrijednosti 101.863 kuna od autoprijevozničkog obrta u – svojem vlasništvu! Revizija zaključuje – sukob interesa.

Nije evidentirano putničko kombi vozilo nabavne vrijednosti 192.170 kuna, a vrijednost djela likovnih umjetnika, kiparskih djela i ostalih umjetničkih djela iskazana je umanjeno za 179.490 kuna! Zatajeni su i prihodi od prodaje ulaznica, i to za 85.971 kuna!

U korištenju službenih i privatnih vozila u službene svrhe također je uočeni niz nepravilnosti. Rashodi za službena putovanja iznose 622.761 kuna, a evidencija putnih naloga nije propisno obavljena. Dvije zaposlenice su kroz cijelu 2013. koristile privatna vozila u službene svrhe za što im je isplaćeno 20.300 kuna. No korištenje privatnih vozila u službene svrhe nije regulirano posebnim aktom! Temelj za isplatu naknada bili su manjkavi putni nalozi. Ipak, u vrijeme korištenja privatnih vozila u službene svrhe, oba službena vozila Kazališta bila su na raspolaganju! Za jedan službeni put korišten je i službeni automobil i privatni, za što je „uredno“ isplaćena naknada za korištenje privatnog vozila…

Nadalje, u 2011. godini dan je u podzakup ugostiteljski objekt u kazališnoj zgradi koja je u vlasništvu Grada bez provedenog natječaja i suglasnosti Grada. Podzakupcu je pritom priznato ulaganje u objekt i opremu u vrijednosti 135.240 kuna (!) bez vjerodostojne dokumentacije.

Prihodi doznačeni iz proračuna Grada za plaće, prihodi iz državnog proračuna za investicijsko održavanje, prihodi od sponzorstva trgovačkog društva za dramsku premijeru u iznosu od 574.952 kuna nisu utrošeni sukladno namjenama za koje su ostvareni i planirani, dodaje se u izvješću Državne revizije.

U poslovnim knjigama nisu evidentirani rashodi i obveze u iznosu 556.185 kuna koji se odnose na 2013., pa manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 2.866.482 kuna.

Na kraju 2013. obveze su iskazane u iznosu od 5.303.850 kuna, a budući da nisu evidentirane ranije navedene obveze u iznosu od 556.185 kuna, ukupne obveze koncem 2013. iznose 5.860.035 kuna. Odluka o načinu pokrića manjka prihoda i primitaka te načinu podmirenja obveza nije donesena.

Rashodi za zaposlene u iznosu 36.105.165 kuna čine 72,2 posto ukupno ostvarenih rashoda i izdataka. Pored plaće, zaposlenicima su iz sredstava Grada isplaćivani stalni i povremeni dodaci na plaću u ukupnom iznosu 653.773 kuna koji nisu predviđeni Kolektivnim ugovorom, a autorski honorari nisu obračunavani sukladno odluci Kazališnog vijeća.

Iz nalaza Revizije razvidno je i da velik dio prihoda nije utrošen za namjene za koje je ostvaren. Za prihode ostvarene za redovni program iz državnog proračuna u iznosu 1.800.000 kuna, Grada u iznosu 210.000 kuna, Primorsko-goranske županije u iznosu 190.000 kuna te sponzorstva poslovne banke za kazališnu sezonu u iznosu 230.000 kuna ne može se utvrditi namjena za koju su utrošeni jer nema uredno vođenih financijskih zabilježbi.

Od 64 provedene revizije javnih ustanova u kulturi ovo je jedino nepovoljno mišljenje.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari