EVO ŠTO I GDJE MORATE UČINITI Počinje zaprimanje zahtjeva za korištenje prava iz socijalnog programa za djecu, učenike i studente

Foto: Ilustracija

U ponedjeljak 19. lipnja započinje zaprimanje zahtjeva za korištenje pomoći iz gradskog Socijalnog programa za djecu, učenike i studente.

Od ponedjeljka, 19. lipnja do 22. rujna 2017. godine u Šalter Sali na Titovom trgu 3 građani, korisnike Socijalnog programa Grada Rijeke, mogu predati zahtjeve i dokumentaciju za sljedeće oblike pomoći: podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku za učenike OŠ u 2017./2018. godini, poklon-bon za školske knjige učeniku OŠ u 2017./2018.godini.

Od srijede, 16. kolovoza do 15. rujna 2017. mogu predati zahtjeve i dokumentaciju za: podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza za učenike srednje škole ili studente u 2017./2018. godini, te novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole ili studentima u 2017./2018. godini (samo korisnici zajamčene minimalne naknade).

Također, od srijede, 16. kolovoza do 22. rujna 2017. godine mogu predati zahtjeve i dokumentaciju za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću u 2017./2018.godini.

U ponedjeljak 19. lipnja započinje zaprimanje zahtjeva za korištenje pomoći iz gradskog Socijalnog programa za djecu, učenike i studente. Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

Roditelji učenika, korisnika Socijalnog programa Grada Rijeke, mogu predati zahtjeve i dokumentaciju za:

podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku za učenike osnovnih škola u 2017./2018. godini, poklon-bon za školske knjige učeniku OŠ u 2017./2018.godini.

Od srijede, 16. kolovoza do 15. rujna 2017. mogu predati zahtjeve i dokumentaciju za:

podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza za učenike srednje škole ili studente u 2017./2018. godini, te novčanu pomoć redovitim učenicima srednje škole ili studentima u 2017./2018. godini (samo korisnici zajamčene minimalne naknade).

Također, od srijede, 16. kolovoza do 22. rujna 2017. godine mogu predati zahtjeve i dokumentaciju za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtiću u 2017./2018.godini,

U nastavku donosimo pojašnjenja o kriterijima za ostvarivanje prava na ove oblike pomoći i popis dokumentacije koju je uz zahtjeve potrebno dostaviti.

PODMIRENJE TROŠKOVA MARENDE I OBROKA U PRODUŽENOM/CJELODNEVNOM BORAVKU UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA U 2017./2018. GODINI

Odnosi se na podmirenje mjesečnih troškova organizirane marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku učenicima osnovnih škola u 100% iznosu. Pravo na podmirenje ovih troškova vrijedi do kraja školske godine.

Podmirenje troškova marende i obroka u produženom/cjelodnevnom boravku može ostvariti učenik osnovne škole ili Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka ukoliko:

je dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
je iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
je iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca (jednoroditeljska obitelj) a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od: za dvočlano kućanstvo 3480 kn, tročlano kućanstvo 4680 kn, četveročlano kućanstvo 6000 kn, brojnija kućanstva + 840 kn za svakoga dodatnog člana),
je iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od: za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana),
je dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata
je udomljeno dijete.

Dokumentacija koja je potrebna za dokazivanje uvjeta:

osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)
OIB svih članova kućanstva
i

rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
ili

rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
ili

rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida ili rješenje o statusu civilnog invalida Domovinskog rata (original na uvid i preslika)
ili

rješenje nadležnog centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i preslika)
ili

potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike) / napomena: jednoroditeljska obitelj – prilaže i izvadak iz matične knjige rođenih za dijete/djecu i roditelja s kojim dijete/djeca žive (preslika ne starija od 6 mjeseci):
polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

POKLON-BON UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKE KNJIGE U 2017./2018.

Poklon-bon u iznosu od 500 kn za školske knjige učenika od 1. do 4. razreda osnovnih škola ili u iznosu od 1.000 kn za školske knjige učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola može ostvariti:

dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Poklon-bon u iznosu od 250 kn za školske knjige učenika od 1. do 4. razreda osnovnih škola ili u iznosu od 500 kn za školske knjige učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola može ostvariti:

dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca (jednoroditeljska obitelj) a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od: za dvočlano kućanstvo 3480 kn, tročlano kućanstvo 4680 kn, četveročlano kućanstvo 6000 kn, brojnija kućanstva + 840 kn za svakoga dodatnog člana),
dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od: za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana),
dijete koje je korisnik prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka te
udomljeno

Prošlogodišnji korisnici ove pomoći dužni su u razdoblju od 19. lipnja do 21. srpnja 2017. ili od 21. kolovoza do 22. rujna 2017. vratiti rabljene školske knjige u skladište Gradskog društva Crvenog križa na Mlaki (Podpinjol 3a i 5). Radno vrijeme skladišta je ponedjeljkom i utorkom od 12 do 18 sati, a od srijede do petka od 10 do 16 sati.

Ovogodišnji korisnici će uz predočenje poklon-bona moći preuzeti rabljene školske knjige u istom razdoblju i na prije navedenom mjestu a nove školske knjige do 22. rujna 2017. u jednoj od riječkih knjižara (popis u privitku poklon-bona).

Korisnici su dužni čuvati školske knjige i vratiti ih Gradu Rijeci po završetku školske godine 2017./2018. kako bi se mogle koristiti i sljedeće školske godine.

Dokumentacija koja je potrebna za dokazivanje uvjeta:

osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)
OIB svih članova kućanstva
i

rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
ili

rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
ili

rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu maloljetnog djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i preslika)
ili

potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike) / napomena: jednoroditeljska obitelj – prilaže i izvadak iz matične knjige rođenih za dijete/djecu i roditelja s kojim dijete/djeca žive (preslika ne starija od 6 mjeseci):
polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Zahtjevi koji se podnose od 16. kolovoza do 15. rujna 2017.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA UČENICIMA SREDNJE ŠKOLE I STUDENTIMA U 2017./2018. GODINI

Zahtjev za podmirenjem troškova javnog gradskog prijevoza

Odnosi se na potpuno podmirenje javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej. Broj odobrene zone prijevoza (1.–4. zona na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o.) ovisi o adresi škole ili fakulteta. Pravo na podmirenje troškova prijevoza vrijedi do kraja školske/akademske godine.

Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza može ostvariti:

redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili
dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od: za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana.

Dokumentacija koja je potrebna za dokazivanje uvjeta:

osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)
OIB svih članova kućanstva
i

rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
ili

potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike):
polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

NOVČANA POMOĆ REDOVITOM UČENIKU SREDNJE ŠKOLE ILI STUDENTU U 2017./2018. GODINI

Zahtjev za novčanom pomoći redovitim učenicima srednje škole i studentima

Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći u iznosu od 1.000 kn.

Jednokratnu pomoć može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je:

korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
učenik/student koji ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili
učenik/student – dijete smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Dokumentacija koja je potrebna za dokazivanje uvjeta:

osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid) i učenika/studenta (ako je različito od podnositelja) (preslika)
OIB podnositelja zahtjeva i učenika/studenta (ako je različito od podnositelja)
potvrda o redovitom školovanju učenika srednje škole/studenta (preslika)
broj bankovnog tekućeg računa
i

rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
ili

rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
ili

potvrda nadležnog tijela o statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (preslika).

Zahtjevi koji se zaprimaju od 16. kolovoza do 22. rujna 2017.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

PODMIRENJE TROŠKOVA BORAVKA DJETETA U JASLICAMA I VRTIĆU U 2017./2018. GODINI

Odnosi se na podmirenje mjesečnih troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) na području grada, u 100%, odnosno 30% iznosu mjesečne cijene za korisnike usluga Dječjeg vrtića Rijeka. Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja pedagoške godine.

Pravo na podmirenje troškova može ostvariti polaznik jaslica/vrtića ukoliko je:

dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije pri Centru za socijalnu skrb Rijeka,
dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca (jednoroditeljska obitelj) a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od: za dvočlano kućanstvo 3480 kn, tročlano kućanstvo 4680 kn, četveročlano kućanstvo 6000 kn, brojnija kućanstva + 840 kn za svakoga dodatnog člana,
dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od: za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana,
dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata,
udomljeno dijete,
dijete čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Dokumentacija za dokazivanje uvjeta

osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (original na uvid)
OIB svih članova kućanstva
i

rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i potvrda o zadnjem primitku sredstava (originali na uvid i preslike)
ili

rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava djeteta na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu i potvrda o zadnjem primitku sredstava ili rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije (originali na uvid i preslike)
ili

rješenje nadležnog tijela o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida Domovinskog rata ili rješenje o statusu civilnog invalida rata Domovinskog rata (original na uvid i preslika)
ili

rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu maloljetnog djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili udomiteljski ugovor (original na uvid i preslika)
ili

potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca (originali na uvid i preslike) / (napomena: jednoroditeljska obitelj – prilaže i izvadak iz matične knjige rođenih za dijete/djecu i roditelja s kojim dijete/djeca žive -preslika ne starija od 6 mjeseci):
polaznik SŠ/student: potvrda o redovitom školovanju ili studiranju
zaposlen: obrazac IP ili isplatne liste ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
samozaposlen (vl. poduzeća ili obrta, slobodno zanimanje): porezno rješenje za prethodnu godinu ili potvrda o visini dohotka/dobiti za prethodnu godinu ili platne liste ovjerene od knjigovođe ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili rješenje HZZO-a o pravu na dopust za njegu djeteta i naknadu plaće
nezaposlen: uvjerenje HZZ-a ili potvrda HZZO-a o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
radno nesposobna odrasla osoba: rješenje HZMO-a o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad i odrezak od mirovine u RH ili rješenja CZSS-a Rijeka o osobnoj invalidnini ili doplatku za pomoć i njegu i potvrda o zadnjem primitku sredstava od CZSS-a Rijeka i sl.
umirovljenik: odrezak od mirovine u RH i/ili potvrda o visini mirovine iz inozemstva i/ili potvrda HZMO-a o nekorištenju mirovine u RH
kućanica: potvrda HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju
ili

rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarivanju prava na doplatak za djecu (original na uvid i preslika).

Za nejasnoće ili detaljnije informacije možete se obratiti na: e-mail: zdravstvo@rijeka.hr ili na telefon: +385 51 209 626

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari