Grad Rijeka izdvaja više od 5.2 milijuna kuna za ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2020. godini

U Salonu Grada Rijeke potpisani su ugovori između Grada Rijeke i ustanova kojima se definira gradsko financiranje programa zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Riječ je o programima koji su usmjereni na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstvenu edukaciju, prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja, prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti, na socijalnu i psihosocijalnu zaštitu žena, djece, teško bolesnih i kronično bolesnih osoba, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi te svih skupina građana. Za ove će programe, koje će se provoditi u suradnji s dvanaest ustanova, Grad Rijeka iz gradskog proračuna za 2020. godinu izdvojiti ukupno 5.266.000,00 kuna.

„Ovakvu vrstu potpore provodimo dugi niz godina, neke ustanove u realizaciji ovih programa sudjeluju već više od 20 godina, u međuvremenu smo razvili i nove, kreativne programe, a svaki od ovih programa diže razinu zaštite našeg stanovništva, bilo da su namijenjeni određenim skupinama ili za opću populaciju“, rekao je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel. Navodeći kako se samo u posljednjih pet godina iz gradskog proračuna za programe i projekte u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi izdvojilo 42,2 milijuna kuna, gradonačelnik se zahvalio predstavnicima ustanova na njihovom savjesnom i odgovornom obavljanju poslova koji nadilaze razinu njihovih dnevnih aktivnosti te pružaju dodatnu zaštitu građanima.

Gradu Rijeci, a posebice Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, zahvalili su i predstavnici ustanova – potpisnici ugovora. Dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Tomislav Rukavina istaknuo je kvalitetnu suradnju lokalne vlasti s institucijama koja može biti primjer za cijelu Hrvatsku, spominjući kako stanovnici Rijeke mogu biti zadovoljni što žive u gradu koji se brine za sve svoje skupine, dok je ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju “Slava Raškaj” Ankica Sušić kazala kako bi bez gradske podrške funkcioniranje ove ustanove bilo otežano, posebice kada su u pitanju vremenski i kvalitativni aspekti rehabilitacije osoba oštećena sluha.

Projekti i programi koji se sufinanciraju u 2020. godini:

 • za Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka iz proračuna se izdvaja ukupno 2.830.000,00 kn i to za: financiranje Pučke kuhinje, financiranje programa Službe traženja, financiranje troškova usluge smještaja i prehrane u Domu Crvenog križa, financiranje Tečaja osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, financiranje programa davalaštva krvi, financiranje programa Priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, zdravstveno-edukativnog programa za predškolsku i školsku djecu kroz predavanja, radionice i prezentacije, financiranje kampa za mlade Crvenog križa iz obitelji socijalnih potreba, financiranje programa Svečani prijem učenika prvih razreda osnovnih škola u pomladak Crvenog križa, financiranje programa Edukacija učenika za pružanje prve pomoći, financiranje programa Zdravstveno prosvjećivanje, financiranje programa Edukacija o pružanju prve pomoći te osposobljavanje odgojno-obrazovnih radnika u pružanju prve pomoći učenicima sa zdravstvenim teškoćama te financiranje programa “Organizacija stanovanja u nužnom smještaju”.
 • za Dom za starije osobe “Kantrida” izdvaja se ukupno 815.000,00 kn i to za: financiranje programa Pomoć i njega u kući i za financiranje Klubova za starije osobe.
 • za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije izdvaja se ukupno 770.000,00 kn i to za: financiranje projekta palijativne skrbi, financiranje programa Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata, financiranje programa Grupe za potporu dojenja, financiranje programa Tečaj za trudnice i financiranje projekta Savjetovalište za dojenje.
 • za Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izdvaja se ukupno 245.000,00 kn i to za: financiranje programa Trening životnih vještina, financiranje provedbe programa Praćenje vrsta i koncentracije peluda u zraku na području grada Rijeke, financiranje programa Centri za mlade – savjetovališta otvorenih vrata, sufinanciranje programa izdavanje i distribucija “Narodnog zdravstvenog lista”.
 • za Hospicij “Marija Krucifiksa Kozulić” izdvaja se 200.000,00 kn i to za financiranje redovne djelatnosti Hospicija.
 • za Sveučilište u Rijeci izdvaja se ukupno 105.000,00 kn i to za: financiranje programa “Sveučilište za treću dob” i za financiranje programa Individualno i grupno savjetovanje studenata Sveučilišta u Rijeci.
 • za Dom za odrasle osobe “Turnić” i izdvaja se ukupno 70.000,00 kuna i to za financiranje projekta Dnevni boravak Doma za odrasle osobe Turnić i za financiranje Anti stigma programa.
 • za Ordinaciju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr.med. izdvaja se ukupno 65.000,00 kn i to za financiranju programa Vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja kod osoba srednje i starije životne dobi te za financiranje projekta Kontinuirani nadzor djece i mladeži s cerebralnom paralizom i drugim oblicima tjelesne invalidnosti.
 • za Klinički bolnički centar Rijeka izdvaja se 56.000,00 kn i to za financiranje programa Tečaj pripreme trudnica za porod.
 • za Dnevni centar za rehabilitaciju “Slava Raškaj” izdvaja se 50.000,00 kn za financiranje programa Glazbene stimulacije za djecu oštećena sluha i govora.
 • za Medicinski fakultet izdvaja se ukupno 40.000,00 kn i to za: financiranje projekta Biobanke TransMedRi 2020. i financiranje projekta Vježbanjem i pravilnom prehranom protiv dijabetesa i bolesti koštanog deficita.
 • za Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja izdvaja se 20.000,00 kn za financiranje programa Resocijalizacija i doškolovanje žena – žrtava obiteljskog nasilja.

Ugovore su, uz gradonačelnika Obersnela, potpisali Marija Vičić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Marija Maras, ravnateljica Doma za starije osobe “Kantrida”, Vladimir Mozetič, ravnatelj Doma zdravlja PGŽ, Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ, Daniela Orbanić, ravnateljica Ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb  – Hospicija “Marija Krucifiksa Kozulić”, Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, Martina Baiocco, ravnateljica Doma za odrasle osobe “Turnić”, Mile Batinić, vlasnik Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Davor Štimac, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Ankica Sušić, ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju “Slava Raškaj”, Tomislav Rukavina, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te Sanja Borić, predstavnica Sv. Ana – Caritasovog doma za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, uz nazočnost pročelnice Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Karle Mušković.

Riječki socijalni nadstandard

Pored sredstava kojih će Grad Rijeka izdvojiti za navedene programe, za programe i projekte u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi koje provode udruge u 2020. godini planira se izdvojiti oko 3.680.000,00 kn iz gradskog proračuna.

Osim financiranja programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, Grad Rijeka izdvaja oko 22,8 milijuna kuna godišnje za razne oblike socijalne pomoći, a protekle su godine ove oblike pomoći koristile 7252 osobe. Naime, zaštita socijalno ugroženih u Rijeci je na znatno višoj razini od državnog standarda, odnosno od onoga na što obvezuje Zakon, s obzirom da je Grad Rijeka drugačije od države odredio cenzuse, odnosno minimalna primanja temeljem kojih netko može zatražiti socijalnu pomoć, pa mnogi oblici odnosno vrste socijalne pomoći koje nudi Grad predstavljaju nadstandard.

Foto: Grad Rijeka

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari