Grad Rijeka izmijenio uvjete davanja poslovnih prostora u zakup

Foto: Ilustracija (Riječanin)

Iz Grada Rijeke poručuju kako su uvjeti sada transparentniji a davanje u najam učinkovitije

Zakup gradskih poslovnih prostora u Rijeci ubuduće se provoditi po dvjema novim odlukama, donesenim s ciljem transparentnijeg i učinkovitijeg postupka zakupa, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Odlukom o zakupu poslovnog prostora jasnije su definirana prava i obveze Grada i zakupnika te određena transparentnija postupanja, dok će se primjenom Odlukom o uvjetima i postupku javnog natječaja nastojati povećati učinkovitost provođenja javnog natječaja, naročito postupka usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

U podzakup se može dati isključivo cjelokupni poslovni prostor

Značajna novina sadržana je u odredbi kojom se isključivo cjelokupni poslovni prostor može dati u podzakup, uz manje iznimke, a otvorena je i mogućnost da podzakupnik ostane u poslovnom prostoru zakupnika koji nije obnovio ugovor o zakupu.

Nadalje, gospodarski subjekt koji je u postupku licitacije utvrđen najpovoljnijim natjecateljem, a nije sklopio ugovor o zakupu ili ga je sklopio i otkazao, ne može pristupiti javnom natječaju za taj poslovni prostor u roku od godine dana od dana licitacije odnosno raskida ugovora.

Značajne novine su predložene u dijelu odluke koja se odnosi na dostavu sredstava osiguranja plaćanja, pa se, primjerice, predlaže povećanje iznosa za dostavu bankarske garancije, a najznačajnija novina odnosi se na uvođenje instituta založnog prava kao sredstva osiguranja plaćanja. Regulirana je i mogućnost otkaza ugovora o zakupu u slučaju da zakupnik ne dostavi sredstva osiguranja plaćanja.

Dodatno reguliran način promjene djelatnosti u poslovnom prostoru

U skladu s intencijom Grada da osigura maksimalnu transparentnost i dostupnost poslovnih prostora, propisuje se obveza Povjerenstva za poslovni prostor da gradonačelniku predloži najmanje dvije djelatnosti koje se mogu obavljati u poslovnom prostoru.

Iz istih razloga, kao i iz razloga jednoobraznog postupanja, regulira se i pitanje promjene i/ili dopune djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru – utvrđen je jedinstveni obračun povećanja zakupnine u navedenim slučajevima. a to je 50% od ugovorene zakupnine.

Propisuje se način na koji je zakupnik dužan koristiti poslovni prostor te se predlaže da se zakupniku zbog opravdanih razloga, može odobriti da ne obavlja djelatnost u razdoblju od 6 mjeseci.

Veća kontrola nad izvođenjem građevinskih radova u poslovnim prostorima

S obzirom na to da su zakupnici bez suglasnosti gradske uprave izvodili radove kojima se mijenjala struktura, raspored, površina, namjena, unutarnji i/ili vanjski izgled poslovnog prostora, što je Gradu uzrokovalo dodatni trošak prilikom upisa prava vlasništva u zemljišne knjige, ugovornom kaznom namjerava uvesti kontrola nad izvođenjem građevinskih radova u poslovnim prostorima.

Podnese li zakupnik zahtjev za izvođenjem radova u poslovnom prostoru, morat će priložiti odgovarajuću dokumentacija iz koje je razvidno da će se radovi izvoditi u skladu s uvjetima struke i zakonima te neće zadirati u nosive, konstruktivne i zajedničke dijelove zgrade.

Regulira se postupak, način i slučajevi prestanka zakupnog odnosa, a Odlukom su uvedena tri nova objektivna razloga temeljem kojih Grad može otkazati Ugovor o zakupu, koji predstavljaju situacije koje Grad kao zakupodavac nije bio u mogućnosti predvidjeti, a bitne su za provođenje projekata Grada i sigurnost građana.

Novom odlukom otvorena je mogućnost raskida ugovora o obročnoj otplati dugovanja s osnova zakupnine i troškova korištenja poslovnog prostora, a sve dospjele tražbine zakupnik je dužan podmiriti u jednokratnom iznosu, uz aktiviranje dostavljenih sredstva osiguranja plaćanja. S druge strane, uvedena je odredba kojom Grad omogućuje obročnu otplatu duga i dosadašnjem zakupniku poslovnog prostora koji ima nepodmireno dugovanje prema proračunu Grada.

Svi koji imaju dugovanje prema Gradu Rijeci neće moći pristupiti licitaciji

Pristupnik na javni natječaj dugovanje prema proračunu Grada Rijeke mora podmiriti najkasnije četiri dana prije održavanja licitacije, kako bi uplata mogla biti evidentirana.

Licitaciji neće moći pristupiti pravna osoba čiji je osnivač i/ili zakonski zastupnik ujedno i zakonski zastupnik zakupnika ukoliko ima nepodmireno dugovanje prema proračunu Grada po bilo kojem osnovu. Svrha je ograničavanje prijave subjekata koji imaju registriran veći broj trgovačkih društava, a ne podmiruju odnosno neuredno podmiruju svoje obveze.

Značajnu novinu predstavlja odredba na osnovu koje je Grad ovlašten zadržati jamčevinu ako natjecatelj koji je bio najpovoljniji natjecatelj, ne sklopi ugovor o zakupu ili ga sklopi i odustane od njega, što ima za posljedicu poništenje odluke o davanju u zakup poslovnog prostora odnosno raskid ugovora.

Jedna od novosti je i dostava izjave natjecatelja kojom izjavljuje da redovno obavlja svoju djelatnost u platnom prometu, da nije pokrenut stečajni ili likvidacijski postupak, te da je u trenutku prijave financijski stabilan.

Ovom se izjavom pojačava sigurnost naplate potraživanja Grada po osnovu zakupnog odnosa.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views