ZA AKCIJE U MJESNIM ODBORIMA

Grad Rijeka osigurao više novca za komunalno uređenje u 2023. godini, čak 2,2 milijuna eura

Gradsko vijeće usvojilo je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2023. godini, vrijedan 2.204.260,00 eura.

Za ostvarivanje malih komunalnih akcija (komunalni prioriteti) u proračunu Grada osiguravaju se sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini. U ovoj godini osigurano je 41.409,12 eura više sredstava nego u 2022. godini.

Raspored navedenih sredstava po mjesnim odborima, sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, izvršen je na način da je 20% ukupnih sredstava raspoređeno je razmjerno broju stanovnika, 20% razmjerno iznosu ostvarene komunalne naknade, a 20% razmjerno površini područja mjesnog odbora. Preostalih 40% sredstava raspoređeno je na način da je 50% iznosa raspoređeno razmjerno broju stanovnika, a 50% razmjerno stupnju opremljenosti mjesnog odbora, na način da su sredstva dodijeljena mjesnim odborima za koje je procijenjeno da je stupanj opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture nedostatan.

Gradonačelnik na prijedlog Odjela za gradsku samoupravu i upravu utvrđuje standard opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture u mjesnim odborima. Temeljem podataka dobivenih od Rijeka plus d.o.o. i Energo d.o.o. i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav stručnih službi utvrđeno je da je standard opremljenosti nedostatan u mjesnim odborima Brašćine-Pulac, Draga, Drenova, Gornji Zamet, Grbci, Kantrida, Orehovica, Pehlin, Podmurvice, Srdoči, Sveti Kuzam, Sveti Nikola, Svilno, Škurinje, Škurinjska Draga, Turnić i Zamet.

Kao i prethodnih godina svi mjesni odbori dostavili su svoje prijedloge zahvata za uvrštavanje u Prijedlog plana malih komunalnih akcija (komunalnih prioriteta) u gradnji novih i održavanju postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora za 2023. godinu. Sukladno nadležnosti, prijedlozi su obrađeni u društvima Rijeka plus d.o.o. i Energo d.o.o. te u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav i Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Obrađeni zahtjevi mjesnih odbora s upisanim iznosima sredstava potrebnim za realizaciju ili komentarima zašto se zahvat ne može uvrstiti u Prijedlog plana prioriteta u održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora za 2023. godinu, dostavljeni su mjesnim odborima.

Male komunalne akcije ili komunalni prioriteti provode se od 2004. godine i obuhvaćaju manje komunalne radove na područjima mjesnih odbora koji se provode prema prijedlozima građana s ciljem podizanja kvalitete življenja građana. Predlagati se mogu manji komunalni zahvati kao što su: uređenje dječjih igrališta, uređenje zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave tijela javne rasvjete, sanacija postojećih prometnica, uređenje kolnika, izrada nogostupa, uređenje prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanacija divljih deponija i drugo.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Views Views