EVO O ČEMU JE RIJEČ

Gradskim vijećnicima prezentiran prijedlog izmjena Odluke o komunalnom doprinosu

Članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke prezentiran je prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu, koji će se uskoro naći na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, a potom i na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović istaknuo je kako se na ovaj način nastavlja praksa održavanja prezentacija važnih odluka vijećnicima, kako bi vijećnici i prije sjednice Gradskog vijeća te sjednica odbora Gradskog vijeća, imali priliku detaljnije se upoznati s predloženim odlukama.

Razlozi za izmjenu odluke o komunalnom doprinosu su, prije svega, utvrđivanje visine komunalnog doprinosa na dostatnoj razini da se može održavati odgovarajući standard komunalne infrastrukture, uz zadržavanja kontinuiteta poticanja malog i srednjeg poduzetništva, proizvodnih i industrijskih djelatnosti, olakšanja rješavanja stambenog pitanja građanima, kao i zaštite javnog interesa kod gradnje škola i vrtića. Tako se primjerice zadržava odredba oslobođenja plaćanja u cijelosti za fizičke osobe koje grade ili kupuju stambeni objekt kojim rješavaju svoje stambeno pitanje, a nemaju u vlasništvu stambeni objekt ili imaju u vlasništvu stambeni objekt neodgovarajuće površine, a dodatno se predlaže i mogućnost potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa kod društveno poticane stanogradnja ili za projekte Grada Rijeke kojima se stambeno pitanje građana rješava po povoljnijim uvjetima od tržišnih uvjeta. Također se, s obzirom na važnost izgradnje javnih garaža i rješavanje problematike parkiranja u gradu Rijeci, predlaže oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa za pravnu osobu koja obavlja uslužnu komunalnu djelatnost parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, a koja gradi javnu garažu.

„Predlažemo izmjene odluke, budući da se uvelike izmijenila situacija na tržištu, naročito za atraktivne nekretnine koje postižu znatno veće cijene nego prije. U kontaktima s investitorima vidimo da nemaju posebne primjedbe u vezi mogućeg povećanja iznosa komunalnog doprinosa. S druge strane, sa sadašnjim iznosima komunalnog doprinosa teško da možemo na zadovoljavajućoj razini ulagati u komunalnu infrastrukturu, čak i na razini samo ispunjavanja zakonske obveze,“ kazao je gradonačelnik Filipović, naglašavajući kako je s tim u skladu predloženo povećanje komunalnog doprinosa u većem postotku za građevine koje se grade prvenstveno radi stjecanja dobiti investitora (višestambene zgrade obujma većeg od 1.250 m3, hoteli, garažno parkirni prostori uz višestambene zgrade obujma većeg od 1.250 m3 ili poslovne prostore), te uz minimalnu korekciju visine komunalnog doprinosa za gotovo sve ostale građevine.

Vijećnicima je prijedlog odluke predstavila privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Maja Malnar sa suradnicima.

Komunalni doprinos je jednokratno novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa prema trenutnoj važećoj Odluci određuje se prema zoni, namjeni i vrijednosti prosječnih troškova građenja m³ građevine u Republici Hrvatskoj. S obzirom na zonu i namjenu građevine utvrđuje se koeficijent zone (Z).

Komunalni doprinos predstavlja izuzetno važan izvor prihoda proračuna koji se koristi strogo namjenski i kojim jedinica lokalne samouprave brine o komunalnoj infrastrukturi, a time i o pružanju odgovarajućih komunalnih usluga koje se pružaju stanovnicima na njenom području. Porast troškova koji su potrebni za brigu o komunalnoj infrastrukturi, dok je prihodovna strana namjenskih prihoda ostala nepromijenjena značajno su smanjene mogućnosti realizacije ciljeva koji su od interesa Gradu Rijeci, Republici Hrvatskoj i svim građanima koji žive i borave na području grada Rijeke.

„U razdoblju od stupanja na snagu važeće Odluke 2019. godine do danas cijena građenja, cijena rada na tržištu, kao i cijena građevinskog materijala značajno su porasle (više od 20%), uz otežanu mogućnost nabave nekih materijala. Posljedica je nemogućnost da se prihodima od komunalnog doprinosa pokriju rashodi za koje se to namjensko sredstvo koristi,“ kazala je pročelnica Malnar.

Također, slijedeći mišljenje nadležnog ministarstva o primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu o načinu utvrđivanja jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa, izmjenama odluke se predlaže da dosadašnji najveći koeficijent zone (Z) – koeficijent zone za trgovačku i ugostiteljsku namjenu – postane jedinstveni koeficijent zone (Z), odnosno osnova za izračun jedinstvene jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa bez obzira na namjenu građevine

„Tako utvrđen jedinstveni koeficijent zone (Z) povećava se za oko 10% u svim zonama, što se ocjenjuje minimalnom korekcijom u odnosu na porast cijena. Za određene namjene propisala bi se odgovarajuća umanjenja u skladu sa prethodno navedenim ciljevima“, kazala je pročelnica Malnar.

U 2022. godini izdano je 256 rješenja o komunalnom doprinosu sa iznosom zaduženja 1.415.932,39 eura. Kad bi se za na ta rješenja primijenili parametri iz prijedloga izmjena odluke, iznos zaduženja a time i prihodi gradskog proračuna narasli bi na 1.975.487,74 eura na godišnjoj razini.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari