GRADSKO VIJEĆE Usvojeni programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi te rebalans proračuna za 2017. godinu

Također, usvojeno je izvješće o radu HNK Ivana pl. Zajca za 2016. godinu

Nakon što je tijekom jučerašnjeg dana Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo proračun za 2018. godinu, drugog dana sjednice usvojeni su i prateći programi javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, kao i rebalans proračuna za tekuću godinu. Također, usvojeno je izvješće o radu HNK Ivana pl. Zajca za 2016. godinu te nije iskorišteno pravo prvokupa 58 milijuna kuna vrijednog udjela u HNK Rijeka (OVDJE).

Što se tiče programa javnih potreba, rasprava se vodila jedino oko Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu, vrijednog 3,3 milijuna kuna. Na prijedlog Programa podnesen je amandman Odbora za kulturu, no o njemu se na sjednici nije raspravljalo, budući da ga je predlagatelj povukao još tijekom jučerašnjeg dana, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Kako je kazao predsjednik Odbora za kulturu Zvonimir Peranić (Most), većina primjedbi se odnosila na nejasne kriterije i normative. Kako je jedan od usvojenih amandmana grupe vijećnika tzv. Srednjeg bloka na proračun Grada Rijeke za 2018. godinu bio i povećanje sredstava za rad Kulturnih vijeća, koja provode stručno vrednovanje programa predloženih za financiranje u sklopu Javnih potreba, tijekom iduće godine potražit će se novi model ocjenjivanja programa.

Zvonimir Peranić, Petra Mandić, Veljko Balaban Mirjana Jukić i Damir Popov

Iako je povukao amandman Odbora za kulturu, njegov predsjednik Peranić ipak je istaknuo jednu stavku iz amandmana, naglasivši kako ga brine što su za financiranje putem Programa javnih potreba predloženi i neki projekti koji su sastavni dio projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture koji bi se trebali sufinancirati putem trgovačkog društva Rijeka 2020, za čiji rad Grad Rijeka osigurava zasebna sredstva u proračunu.

Pročelnik Odjela za kulturu Ivan Šarar odgovorio je kako je u Programu javnih potreba u kulturi osigurana polovica iznosa potrebnih za realizaciju triju programa koji su dio projekta EPK. Vijećnik Peranić i predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Čordašev suzdržali su se od glasovanja, budući da su povezani s udrugama koje su predložene za dobivanje sredstava putem Programa javnih potreba u kulturi.

Pročelnik Ivan Šarar, zamjenik gradonačelnika Nikola Ivaniš i gradonačelnik Vojko Obersnel

Donesene javne potrebe u sportu i tehničkoj kulturi

Usvojen je i Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu, vrijedan gotovo 16 milijuna kuna, a podršku njegovom donošenju dao je i klub vijećnika HDZ-a.

Kako je pojasnila vijećnica Filipa Capan, u programu su usvojene primjedbe HDZ-a oko povećanja sredstava za klubove koji su nositelji kvalitete te za sudjelovanje na natjecanjima djece i mladih, čime će se olakšati djelovanje klubova te smanjiti troškove roditeljima mladih sportaša. Jednoglasno je podržan Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2018. godini, vrijedan 2,4 milijuna kuna.

Gradsko vijeće usvojilo je i druge prateće dokumente proračuna za 2018. godinu – Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 14,6 milijuna kuna te Program održavanja komunalne infrastrukture vrijedan 88,3 milijuna kuna, čiji je sastavni dio postao i amandman vijećnika HNS-a kojim su sredstva za čišćenje javnoprometnih površina i održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana preraspodjelom postojećih prihoda povećana za 1,8 milijuna kuna.

Andrej Poropat i Morana Jokić

Prihvaćeni su i drugi, uz proračun vezani dokumenti – Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u iznosu od 11,6 milijuna kuna, Plan raspodjele sredstava spomeničke rente vrijedan 10 milijuna kuna, odluke o raspoređivanju milijun kuna za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, kao i odluka o financiranju Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, za što je u proračunu osigurano ukupno 541 tisuće kuna, prenose mrežne stranice Grada Rijeke

Usvojen rebalans proračuna za 2017. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je i Rebalans proračuna za 2017. godinu s pratećim dokumentima – izmjenama programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, plana raspodjele spomeničke rente, programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture te odluke o financiranju osnovnih škola. Proračun za 2017. godinu rebalansom je smanjen za 62,1 milijuna kuna ili 6,5 posto te iznosi 886,1 milijuna kuna. Na smanjenje prihoda najveći je utjecaj imala porezna reforma te nerealizirane zamjene zemljišta i primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Protiv proračuna glasovali su vijećnici HDZ-a koji su istaknuli, kao i kod usvajanja proračuna za 2018. godinu, da ne mogu podržati proračun za koji smatraju da je neistinito planiran, dok se projekti prolongiraju iz godine u godinu.

Vijećnik Vojko Braut (SDP) istaknuo je kako nije krivnja Grada Rijeke što priprema projekta, za koje treba ishoditi brojne dozvole drugih tijela, traje godinama, dok je gradonačelnik Vojko Obersnel pojasnio kako se rebalansom samo popisuje kronologija događaja iz tekuće godine.

Duško Milovanović i Vojko Braut

Bez promjene Odluke o grobljima

Gradsko vijeće, glasujući sa 17 glasova za (Akcija mladih, Živi zid, Lista za Rijeku, Most, HDZ te nezavisni vijećnici Marinko Koljanin i Josip Kukuljan) te 17 glasova protiv (Klubovi vijećnika SDP-Laburisti-SDSS, PGS i IDS-HSU) nije usvojilo izmjene Odluke o grobljima.

Predlagatelj izmjena bio je nezavisni vijećnik Josip Kukuljan uz podršku grupe vijećnika, čiji je prijedlog išao u smjeru ukidanja jednokratne grobne naknade koja se plaća nakon isteka 30-godišnjeg zakupa, ukoliko se želi nastaviti s korištenjem grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.

Vijećnik Vojko Braut istaknuo je kako klub SDP-Laburisti-SDSS neće podržati prijedlog smatrajući da bi se donošenjem ove odluke u neravnopravan položaj dovelo dvije trećine građana koji su već platiti naknadu nakon 30-godišnjeg zakupa, ali i zbog činjenice da bi ukidanje ove naknade dovelo u pitanje funkcioniranje KD Kozala. S jedne strane, u pitanje bi bilo dovedeno 15-ak radnih mjesta te bi došlo do smanjivanja standarda održavanja grobalja ili pak do povećanja cijene usluga.

Veljko Balaban, Mirjana Jukić, Damir Popov, Danko Švorinić, Josip Kukuljan, Marinko Koljanin i Dobrica Rončević

Vijećnica Ivona Milinović (HDZ) kazala je, kako se, razmišljajući na taj način, nikad ne bi donijela niti jedna promjena, pa primjerice Vlada nikad ne bi donijela odluku o smanjivanju poreza jer je to nepravedno prema onima koji su prema ranijem zakonu platili veći porez.

Vijećnica Ana Trošelj (PGS) istaknula je, kako pregledavajući odluke o grobljima drugih jedinica lokalne samouprave nije naišla niti na jedan grad ili općinu gdje se ta naknada ne plaća, na što je vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku) istaknuo kako su sve odluke slične, no niti jedna druga jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj ne provodi odredbu o plaćanju te naknade.

Gradonačelnik Obersnel naglasio je kako se ne može reći da se radi o plaćanju iste usluge dva puta, već o tome da se plaća ugovorna obveza koje su potpisale dvije stranke – komunalno društvo i korisnik grobnog mjesta, prenose mrežne stranice Grada Rijeke

Nova odluka o tržnom redu

Usvojena je nova odluka o Tržnom redu, u čije se izmjene krenulo nakon što je u srpnju upravljanje tržnicama od koncesionara preuzela gradska tvrtka Rijeka plus.

Kako je kazala pročelnika Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, pri izradi prijedloga odluke posebna je pozornost posvećena prijedlozima Mjesnog odbora Luka i trenutnih zakupnika na tržnicama, s time da je dio prijedloga uključen u konačni prijedlog nacrta odluke.

Tijekom javnog savjetovanja na tržni red pristiglo je 14 prijedloga, od kojih većina nije bila vezana uz odluku. Usvojen je pak prijedlog da se iz nacrta odluke briše mogućnost davanja prodajnog mjesta u podzakup, kako bi se izbjegla mogućnost trgovanja prodajnim mjestima na koje Grad Rijeka neće moći utjecati, što je naišlo na odobravanje kluba HDZ-a koji je stoga i podupro novu odluku o Tržnom redu, prenose mrežne stranice Grada Rijeke.

Gradsko vijeće donijelo je odluku kako će sa 100 tisuća kuna sudjelovati u dokapitalizaciji trgovačkog društva Žičara Učka, čime će dati daljnju podrška projektu izgradnje žičare na Učku kao projekta važnog za razvoj turizma čitave regije. Dokapitalizacijom će se namaknuti sredstva za izradu glavnog projekta kao preduvjeta za javljanje na natječaje za dobivanje sredstava iz EU fondova ili eventualnog poticanja interesa privatnih investitora za ulaganje u izgradnju žičare.

Podržan je prijedlog Mjesnog odbra Školjić da se naziv mjesnog odbora promijeni u Školjić-Stari grad.

Foto: Grad Rijeka

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views