EVO DETALJA

Gradskom vijeću upućen prijedlog načina uređenja rada gradskih vrtića te financiranja privatnih vrtića

Prijedlog javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2022/2023. godinu upućen je Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Radi se o programu koji se donosi svake godine i kojim se reguliraju obveze jedinice lokalne samouprave u zadovoljavanju potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem na svom području.

Programom se uređuje osiguravanje odgoja i obrazovanja djece u jaslicama i vrtićima u gradskim vrtićima, ali i način i iznos sufinanciranja smještaja djece u vrtiće drugih osnivača (privatne vrtiće) te vrtiće u drugim općinama i gradovima.

VIDEO DANA:

Planom raspodjele sredstava za provođenje programa javnih potreba predviđeno je ukupno 98.381.471,00 kuna. Od ukupnog iznosa, za programsku djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke planira se izdvojiti 90.981.471,00 kuna, za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača predviđeno je 7.205.600,00 kuna, a za sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina 194.400,00 kuna.

Stalno proširivanje kapaciteta Gradskih vrtića Rijeka, Sušak i More

Kapacitet dječjih vrtića Grada Rijeke je oko 3.070 djece (Dječji vrtić Rijeka oko 2.040 djece, Dječji vrtić More oko 530 djece, a Dječji vrtić Sušak oko 500 djece) s time da je bitno napomenuti da je kapacitet dječjeg vrtića promjenjiva kategorija budući da na broj upisane djece u pojedinoj odgojno-obrazovnoj skupini utječu odredbe Državnog pedagoškog standarda koje propisuju maksimalan broj djece, ovisno o dobi, eventualnoj vrsti i stupnju teškoće u razvoju te kvadraturi prostora.

Među prioritetima Grada Rijeke već dugi niz godina je povećanje obuhvata djece predškolskog uzrasta nekim od programa predškolskog odgoja. Tako je u proteklih 10 godina uloženo oko 97 milijuna kuna u izgradnju, rekonstrukciju i uređenje dječjih vrtića.

Odlukama o mjerilima za naplatu usluga, za svaki pojedini vrtić određeni su iznosi mjesečnog sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni dječjeg vrtića, čiji se raspon kreće od 550,00 do 720,00 kuna, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, za cjelodnevni 10-satni boravak djeteta. Cijena dječjeg vrtića može se umanjiti u slučaju korištenja prava iz socijalne skrbi, zatim obiteljima s više djece, u vrijeme bolesti djeteta i dr.

Do 15. travnja traju upisi u gradske vrtiće za sljedeću pedagošku godinu

Trenutno su u tijeku upisi u dječje vrtiće za pedagošku 2022./2023. godinu,  koji se po prvi puta odvijaju isključivo putem nacionalne platforme e-Upisi, kao sastavnog djela sustava e-Građani.

„Prema informacijama koje imam, za sada se upisi odvijaju bez problema. Naša korisnička podrška stoji na raspolaganju, a svi oni koji iz bilo kojih razloga nemaju pristup računalu ili internetu, u samim vrtićima mogu dobiti pomoć. Jer, sva djeca moraju biti upisana elektronski i nije više moguće podnijeti zahtjev u klasičnom obliku,“, kazao je na riječki gradonačelnik Marko Filipović na 15. gradonačelnikovom kolegiju.

Financiranje privatnih vrtića

Uočivši nedostatak upisnih mjesta u gradskim vrtićima, Grad Rijeka od 1994. godine sklapa ugovore o sufinanciranju s dječjim vrtićima drugih osnivača, pa se tako od 2015. godine putem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke raspisuje javni poziv na koji se javljaju dječji vrtići drugih osnivača koji se nalaze u Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke te prolaskom kroz propisanu proceduru ostvaruju pravo na sufinanciranje.

„Cilj dokumenta je holistički pristup u zadovoljavanju potreba djece predškolskog uzrasta, a jedan od važnijih dijelova dokumenta je i način sufinanciranja vrtića drugih osnivača. To nije zakonska obveza jedinica lokalne samouprave, već je to naša želja da proširimo obuhvat i zadovoljimo raznolike potrebe naših roditelja i djece“, kazala je pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Sanda Sušanj.

Prije nego što je dokument usvojen od strane gradonačelnika i poslan Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje, prošao je proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Tijekom ekonzultacija pristiglo je 11 komentara, od čega su se četiri odnosila na organizacijske stvari unutar samih podcentara predškolskog odgoja, a preostalih sedam zapravo problematizira način sufinanciranja vrtića drugih osnivača u smislu iskazivanja potrebe za povećanjem tog iznosa.

„Unatrag nekoliko godina značajno smo povećali sufinanciranje vrtića drugih osnivača. Želja nam je bila da roditelji plaćaju isti iznos kao i roditelji čija djeca pohađaju gradske vrtiće, a mi smo kao jedinica lokalne samouprave iznose do pune ekonomske cijene dodjeljivali vrtićima drugih osnivača. Treba napomenuti da ekonomsku cijenu kod drugih osnivača ne možemo kontrolirati, ona jest porasla, porasli su objektivno i troškovi, međutim zakonska mogućnost drugih osnivača je da prodajom svojih usluga na tržištu ostvari dodatnu financijsku dobit i tako podmiri  razliku ukoliko za njom postoji potreba. U ovom trenutku, mi smo u našem proračunu ostavili iste iznose kao i do sada, uz napomenu da se neki vrtići drugih osnivača po djetetu sufinanciraju u većem iznosu nego je to u našim vrtićima“, kazala je pročelnica Sušanj.

Smještaj djece u vrtićima u drugim općinama i gradovima

Grad Rijeka već duži niz godina sufinancira predškolsku djelatnost u dječjim vrtićima drugih osnivača na području drugih gradova i općina, uz uvjet da oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke, a dijete pohađa dječji vrtić izvan područja grada Rijeke zbog raznih životnih okolnosti.

Roditelji stoga imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za sufinanciranje Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo te se slijedom odobrenog zahtjeva, s dječjim vrtićem sklapa ugovor o sufinanciranju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, i to za najviše 20 djece. Redoviti cjelodnevni (10-satni) program predškolskog odgoja sufinancirat će se iznosom od 810,00 kn po djetetu mjesečno, a redoviti poludnevni (6-satni) program iznosom od 567,00 kn po djetetu mjesečno.

Preporučeno
Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video?
Pošaljite na Whatsapp, Viber, MMS 097 64 65 419 ili na mail vijesti@riportal.hr ili putem Facebooka i podijeliti ćemo ju sa tisućama naših čitatelja.
Komentari
Povezani sadržaj
Views Views